HFKB03624U  BA-tilvalg: Innovation og iværksættelse

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Innovation and Entrepreneurship

Uddannelse

Kunsthistorie

Kursusindhold

Det overordnede mål med kurset er, at den studerende får indsigt i at skabe og lede innovative erhvervsinitiativer med primær vægt på at starte egen virksomhede faglige mål er, at den studerende kan:

• Redegøre for grundbegreberne i iværksættelse og innovation, herunder udarbejdelse af en forretningsplan baseret på undervisning og pensum

• Anvende disse grundbegreber, dels i den opgave som skal udarbejdes, dels i den mundtlige eksamination

• Udarbejde en selvstændig problemformulering og analyse indenfor iværksættelse og innovation i forbindelse med udarbejdelse af opgaven og den mundtlige eksamination

Indhold

Kursets mål opfyldes gennem følgende indhold:

• Innovation og entreprenørskab og opstart af egen virksomhed

• Kreativitet, herunder idéudvikling og test af den gode idé ud fra et forretningsmæssigt synspunkt

• Forretningsplanen - dokumentet, der beskriver din idé og hvordan du vil komme fra idé til virkelighed

• Produktudvikling og produktbeskrivelse

• Markedsanalyse og salg

• Erhvervsjura, herunder virksomhedstyper, kontrakter, og immaterielle rettigheder

• Virksomhedsøkonomi, herunder introduktion bogføring og regnskab for en mindre virksomhed

• Handlekraft - de personlige egenskaber, der påvirker din handlekraft og evne til at nå dine mål

Alle emner som indgår i kurset indhold er meget omfattende og kan hver for sig bære et fag. Der vil i sagens natur derfor være tale om introduktioner til de enkelte elementer, som gør den studerende i stand til at agere i erhvervslivet og have et overblik over de faktorer, som vil være afgørende for, at man kan opnå succes med sin innovative idé. Dermed vil den studerende blive i stand til at selvstændigt at identificere på hvilke områder, der skal indhentes særlig ekspertise for at opnå succes og klart formulere behovet for assistance, samt hvad assistancen omfatter. Kursusformen kombinerer underviseroplæg og deltagerdiskussion samt gruppearbejde. Kurset afsluttes med en workshop omkring eksamensrelevante problemstillinger.

 

Barringer, Ireland: Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures (Kapitel 8, 10, 11 og 12) ca. 100 sider (kan findes online)

Blank, Dorf: The Startup Owner’s Manual – The Step by Step Guide for Building a Great Company, ca. 400 sider

Ostenwalder, Pigneur: Business Model Generation, ca. 200 sider

Sarasvathy: Effectual Entrepreneurship, ca. 100 sider

Forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse
 • 303
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420