HFKB03614U KOMIT Fagets videnskabsteori

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Theory of science

Uddannelse
Bachelor i Kommunikation og IT
Kursusindhold
Faglige mål:
- redegøre for forholdet mellem humanvidenskaber og naturvidenskaber med særligt henblik på medievidenskab og datalogi
- beskrive forskellige teoretiske forklaringsrammer og empiriske tilgange inden for medievidenskab og datalogi
- redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske tilgange i forhold til undersøgelser angående kommunikation og it
- anvende videnskabsteoretiske argumenter vedrørende etiske og politiske tilvalg angående kommunikation og it
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Øvelser
  • 28
  • I alt
  • 56
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse