HFIK04051U FILO Etik og samfund

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

FILO Ethics and Society

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Etik og samfund:  HFIK04051E

Kandidattilvalg på filosofi, 2019-ordningen

Etik og samfund: HFIK14051E

 

Kursusindhold

How should liberal democracies respond to the fact of pluralism as regards, for example, political values, moral values, lifestyles (including, e.g., sexuality), scientific and metaphysical beliefs (including, e.g., religious beliefs), and cultural traditions? In the course of the seminar, we will address various aspects of pluralism. First, how are we as a society to tackle value disagreements, which involves discussions of liberalism, communitarianism, state neutrality and public reason. Second, how are we to tackle factual disagreements (e.g., regarding climate change), which involves discussions of the role of experts and democratic legitimacy. Third, what sort of questions about pluralism do immigration and cultural and religious diversity give rise to and what does justice require regarding immigration and integration policy, which involves discussions of citizenship, multiculturalism, nationalism and the scope of equality. Fourth, value pluralism may obtain not only across individuals and groups in a society, but also within a single theory or policy.  The theoretical and practical challenges to which such pluralism gives rise involves discussions of what value pluralism is, the nature of value conflicts and value incommensurability, and how to accommodate a plurality of values in public policy. Finally, the seminar will include a discussion of what sort of problems and trade-offs value pluralism gives rise to in a particular theory in normative ethics, namely virtue ethics.

Målbeskrivelser

Viden om

 • centrale teoridannelser i etisk teori: etiske teoriers fundamentale struktur (forskellige former for konsekventialisme vs. forskellige former for deontologi)
 • centrale spørgsmål i politisk filosofi, særligt vedrørende åbne, pluralistiske samfund (lighed, frihed, magt, identitet, anerkendelse, tolerance, legitimitet)
 • anvendelse af etisk teori og politisk filosofi på konkrete samfundsmæssige spørgsmål, herunder spørgsmål om metode i etisk teori/politisk filosofi, herunder reflekteret ligevægt og spørgsmål om faktuelle og normative antagelsers rolle i begrundelser.

 

Færdigheder i at

 • beskrive og analysere filosofiske aspekter af konkrete etiske og politisk-filosofiske spørgsmål
 • anvende etisk teori og politisk filosofi på konkrete etiske eller politisk-filosofiske problemstillinger i faglige eller offentlige debatter
 • vurdere uenigheder, argumenter, synspunkter.

 

Kompetencer til at

 • analysere komplekse normative uenigheder i fagfilosofi eller i den offentlige debat, med henblik på at identificere fundamentale normative antagelser
 • identificere gode og dårlige argumenter og slutninger i normative debatter

give en klar og velargumenteret skriftlig og mundtlig fremstilling af komplekse etiske og politisk-filosofiske sagforhold og uenigheder.

Undervisningsmaterialet vil overvejende bestå af centrale og indflydelsesrige forskningsartikler inden for normativ etik og politisk filosofi. Eksempler på forfattere er John Rawls, Elizabeth Anderson, Ronald Dworkin, Elizabeth Anscombe, David Estlund, Ruth Chang, Jürgen Habermas, Michael Stocker, Will Kymlicka, Rosalind Hursthouse og David Miller.

Kurset Etik og politisk filosofi BA eller tilsvarende
Undervisningen har form af forelæsninger og seminarer.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • To godkendte skriveøvelser med hver et omfang på 2-4 normalsider med spørgsmål fastsat af underviseren.
 • Den studerende skal give feedback på to skriveøvelser udarbejdet af medstuderende.
Kriterier for bedømmelse