HFIB00811U FILO, Fænomenologi, hermenutik og dekonstruktion

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

FILO, Phenomenology, Hermeneutics, and Deconstruction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2019-ordningen

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen

Kursusindhold

Kurset skal give et grundigt kendskab til tre af de skoler, der på afgørende vis har præget den europæiske filosofi, som den er mulig i dag. De tre retninger ligger i forlængelse af og udgør et korrektiv til hinanden og gennemgås i kronologisk rækkefølge. Først den klassiske fænomenologi med udgangspunkt i Husserl, udviklet videre af Heidegger og Merleau-Ponty, dernæst hermeneutikken med Gadamer som hovedkilde og til slut dekonstruktionen hos Derrida med dens efterspil hos Agamben. Under fænomenologien lægges der vægt på Husserls opgør med psykologismen, intentionalitetsbegrebet og hans begreber om reduktion, variation og konstitution, under hermeneutikken på Gadamers opfattelse af sproget som verdensanskuelse og verdensforhold, under Derrida på forskelstænkningen og bidraget til den humanvidenskabelige arkæologi.

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB00811E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2019-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIB10611E

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2019-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIK04021E

Kandidatsidefaget i Filosofi, 2020-ordningen:

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion: HFIK04151E

Forelæsning og seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
For detaljer, se studieordningen.
https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​
Krav til indstilling til eksamen

Opfylde krav om aktiv undervisningsdeltagelse:
Godkendt mindst 5 ud af 8 stillede øvelser/opgaver med et omfang på ½-5 normalsider hver.

Bemærk, at prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse er en reeksamen og afvikles således i reeksamenstermin. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0

Reeksamen

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ba/Sider/emne.aspx?topicid=d9fa51d9-0ae0-4863-abe8-fe12befa72f0

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning: 

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​