HFIB00632U  FILO, Modul 4: Valgfag 1: Anvendt filosofi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

FILO, Module 4 Optional 1: Applied Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen

Kursusindhold

Anvendt Filosofi drejer sig om at få filosofiske begreber og teorier i spil i forhold til konkrete, levende emner ”derude”, med den forhåbning at empirisk velinformeret filosofisk analyse og begrebsarbejde kan bidrage til bedre forståelse, mere klarhed og, nogle gange, bedre håndtering af de problemer, emnerne derude måtte indeholde.

I dette kursus lægger vi først ud med nogle overvejelser om hvad ”anvendt filosofi” overhovedet er, og illustrerer med en klassisk tekst om abort. Derefter gennemgår vi dels en række klassiske filosofiske begreber, der kan anvendes analytisk på en lang række emner – samtykke, paternalisme – og dels en række emner – klimaforandringer, Corporate Social Responsiblity, og filosofiske problemer i psykiatrien – der kan åbnes op for filosofiske analyser på alskens måder.

Den studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling inden for disse begreber og mener, og skriver en fra hjemmeopgave. Der opfodres til at finde sammen i arbejdsgrupper eller endda aflevere kollektivt.

Vi vil veksle mellem forelæsninger og seminarer, hvor seminarerne i løbet af semesteret mere og mere vil fokusere på de af de studerende producerede tekster.

 

Der henvises  i øvrigt til Absalon og studieordning.

 

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2016-ordningen:

Modul 4: Valgfag 1, Anvendt filosofi: HFIB00631E

Tilvalg, Bachelorniveau i Filosofi, 2017-ordningen:

Modul 4: Anvendt filosofi :HFIB10471E

Holdundervisning
Det gymnasierettede bachelorsidefag i Filosofi udbydes desværre ikke i studieåret 2016-2017.
Studerende, som i studieåret 2015-2016 har påbegyndt det gymnasierettede bachelorsidefag, har stadig mulighed for at færdiggøre det. Kontrakt studievejledningen for en individuel plan.
I studieåret 2016-2017 udbydes der stadig enkeltstående bachelortilvalg og kandidatsidefaget i Filosofi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse