HFIB00631U FILO, Modul 4: Valgfag 1: Anvendt filosofi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

FILO, Module 4: Applied Philosophy

Uddannelse

Filosofi BA, 2016-ordningen

Kursusindhold

Kurset vil først og fremmest problematisere sin egen legitimitet: Hvad er filosofi? Hvad betyder det at anvende filosofi? Hvorfor skal, og hvordan kan, filosofi anvendes?

For at diskutere disse overordnede spørgsmål vil undervisningen veksle mellem teori, case studier og aktuelle problematikker, som vi kender fra vores egen anvendelse af filosofien inden for især neurologien og psykiatrien. Vil vil belyse, hvordan filosofi kan spille en helt afgørende rolle til identifikation og løsning af en række centrale problemstillinger inden for disse områder.

På den baggrund vil kurset bl.a. i) tematisere konkrete problemstillinger i arbejdet med patienter med hjerneskade; ii) demonstrere hvordan fænomenologi og et fænomenologisk interview kan anvendes til udvikling af nye terapi- og interventionsformer; iii) vise hvordan en kobling af filosofi og kunst (dokumentarfilm, teater og installationer) har været formået at italesætte fordomme og ændre sociale normer i en samfundsmæssig kontekst; iv) vise at psykiatriens aktuelle krise er forankret i en problematisk epistemologi; v) kritisk belyse psykosebegrebet fra et filosofisk perspektiv; vi) demonstrere hvordan fænomenologi har været anvendt til at identificere en række specifikke sårbarhedsmarkører ved skizofreni, som netop nu er ved at ændre selve definitionen af skizofreni i ICD-11.

Undervisningen vil, udover klassiske forelæsninger og skriveworkshop, benytte sig af fieldtrips hvor det teoretiske materiale kontekstualiseres ved at besøge institutioner og steder hvor fagfilosofien har relevans og er blevet anvendt. Desuden vil undervisningen også inddrage ’ikke-filosoffer’ som i samarbejde med filosoffer har anvendt fagfilosofi i deres arbejde.

Målbeskrivelser

Filosofi BA, 2016:

Modul 4: Valgfag 1:HFIB00631E

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 162,75
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse