HFIB00521U FILO, Modul 8: Valgfag 3: Fænomenologi og eksistensfilosofi

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

FILO, Module 8: Optional 3: Phenomenology and Existential Philosophy

Uddannelse

BA i Filosofi, 2013-ordningen

BA-tilvalg i Filosofi, 2013-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

Kursusindhold

Næsten al såkaldt “kontinental filosofi” har rødder i fænomenologien og eksistensfilosofien. En forståelse af disse to bevægelser er derfor en forudsætning for en forståelse af kontinental filosofi i det hele taget. Den fænomenologiske bevægelse blev grundlagt med Edmund Husserls Logische Untersuchungen (1900-1901), og blandt de senere fænomenologer finder man Martin Heidegger og Maurice Merleau-Ponty. Den delvist overlappende eksistensfilosofiske bevægelse var inspireret af bl.a. Kierkegaard og Heidegger, og omfattede filosoffer som Luigi Pareyson, Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir. Overordnet kan man sige, at fænomenologer og eksistensfilosoffer anser det for en central filosofisk opgave at beskrive og analysere grundlæggende træk ved menneskets eksistens og erfaring. Samtidig har de divergerende opfattelser af formålet med sådanne analyser og beskrivelser: nogle lægger vægt på tilsyneladende teoretiske problemstillinger, omhandlende fx mulighedsbetingelserne for erfaring eller spørgsmålet angående ”værens mening”, mens andre fremhæver mere etisk betonede temaer såsom frihed og ansvar.

Kurset giver en introduktion til grundlæggende temaer og ideer indenfor fænomenologi og eksistensfilosofi. Behandlede emner er bl.a. intentionalitet, perception, intersubjektivitet, krop, sprog, eksistens og selvbedrag. Der læses tekster af bl.a. Heidegger, Husserl, Pareyson, Beauvoir, Merleau-Ponty og Sartre.

Målbeskrivelser

BA i Filosofi, 2013-ordningen:
Modul 8: Valgfag 3, Fænomeologi og eksistensfilosofi: HFIB00521E

BA-tilvalg i Filosofi, 2013-ordningen:
Modul 8: Valgfag 3, Fænomenologi og eksistensfilosofi: HFIB10271E

Holdundervisning
Det gymnasierettede bachelorsidefag i Filosofi udbydes desværre ikke i studieåret 2016-2017.
Studerende, som i studieåret 2015-2016 har påbegyndt det gymnasierettede bachelorsidefag, har stadig mulighed for at færdiggøre det. Kontrakt studievejledningen for en individuel plan.
I studieåret 2016-2017 udbydes der stadig enkeltstående bachelortilvalg og kandidatsidefaget i Filosofi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Kriterier for bedømmelse