HFIB00462U FILO, Modul 5, Teoretisk filosofi 1: Bevidsthedsfilosofi og metafysik

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

FILO, Module 5, Theoretical Philosophy 1

Uddannelse

BA i Filosofi, 2013-ordningen

BA-TV i Filosofi, 2013-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

centrale begreber, argumenter og positioner inden for bevidsthedsfilosofi og metafysik

den historiske kontekst for emneområdets begreber, problemer og metoder

autoritative redskaber inden for modulet i form af bibliografiske søgeredskaber, encyklopædier og leksika, autoritative oversigtsværker ogindføringer, samt videnskabelige fora for modulets emne

Færdigheder i

at redegøre klart og selvstændigt for udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter inden for bevidsthedsfilosofi og metafysik

at beskrive begreber, teorier og argumenter i deres tekstmæssige sammenhæng på en præcis og veldokumenteret måde

at placere bevidsthedsfilosofiske og metafysiske problemer, metoder og positioner i deres historiske og systematiske sammenhæng

at anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling.

Kompetencer i

at bringe perspektiver fra forskellige fagfilosofiske traditioner i dialog med hinanden.

Målbeskrivelser

BA i Filosofi, 2013-ordningen:

Modul 5: Teoretisk filosofi 1: HFIB00461E

 

Tilvalg i filosofi, BA 2013-ordningen:

Modul 5: Teoretisk filosofi 1: HFIB10211E

Holdundervisning
Det gymnasierettede bachelorsidefag i Filosofi udbydes desværre ikke i studieåret 2016-2017.
Studerende, som i studieåret 2015-2016 har påbegyndt det gymnasierettede bachelorsidefag, har stadig mulighed for at færdiggøre det. Kontrakt studievejledningen for en individuel plan.
I studieåret 2016-2017 udbydes der stadig enkeltstående bachelortilvalg og kandidatsidefaget i Filosofi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Seminar
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 325,25
 • Vejledning
 • 0,25
 • I alt
 • 409,50
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
For detaljer, se studieordning.
Eksamenssproget er dansk
Kriterier for bedømmelse