HESK00088U ESK, Vestgrønlandsk grammatik med lingvistik (KA) (F18)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Westgreenlandic grammar with linguistics

Uddannelse

KA-uddannelsen i Eskimologi 2008

Kursusindhold

Afhængig af modul arbejdes der med dialogøvelser og tekstforståelse ud fra læst grønlandsk eller dansk tekst; oversættelse fra gr-da, og da-gr, grønlandsk tekstproduktion og dansk referat af grønlandsk tekst, samt grammatiske øvelser knyttet til lingvistiske beskrivelser med udgangspunkt i grønlandsk.

Målbeskrivelser

KA 2008-studieordning:

Vestgrønlandsk grammatik med lingvistik, (fagelementkode HESK03381E)

 

Afhængig af kursustype: Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Holdundervisningen omfatter for eksempel forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser(træning i udtale og samtale). Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen.
Eller:
Holdundervisning med forelæsninger, tekstlæsning, tekst- og
Opgavegennemgang.
Eller:
Vejledning med gennemgang af tekst og materiale, samt opgaveskrivning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 192,25
  • Forelæsninger
  • 14
  • I alt
  • 206,25