HESB00687U ESK, Vestgrønlandsk kommunikation B (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

West Greenlandic Communication B

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2010

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i eskimologi og arktiske studier, 2007

Kursusindhold

Holdundervisning med inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der trænes mundtlig sprogfærdighed og samtale. Den studerende lærer at føre en enkel samtale på vestgrønlandsk med udgangspunkt i en dansk tekst, demonstrerer sikker brug af verbal- og nominalbøjninger samt de mest brugte suffikser og adverbier samt demonstrere sikker brug af sætningskonstruktioner bestående af et hoved-verbum med et underordnet verbum og disses subjekter og evt. objekter samt sikker brug af possessive endelser i nominaler.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Vestgrøndlandsk kommunikation B (fagelementkode HESB00681E)

BA 2010-studieordning:
Vestgrønlandsk kommunikation II (fagelementkode HESB00551E)

Tilvalg 2007-ordning:
Vestgrønlandsk kommunikation II (fagelementkode HESB10091E)

Masters til kopiering

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med
øvelser og hjemmeopgaver (fx referatopgaver). Holdundervisningen omfatter
fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning og oversættelse. Der
arbejdes primært med udtale og samtale.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 1,5
  • Forberedelse
  • 327
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 412,5