HESB00617U  ESK, Inuit Kultur og Samfund (E17)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i Eskimologi og Arktiske Studier, 2007

 

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk såvel som i nyere tid. De for eskimologien relevante teorier, metoder og diskussioner introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Inuit kultur og samfund (fagelementkode HESB00611E)


BA tilvalg 2007-studiordning:
Inuit kultur og samfund I (fagelementkode HESB10051E)

Inuit kultur og samfund II (fagelementkode HESB10011E )

 

Mastere til kopiering

Der er mange tekster på engelsk.
Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg, samt opgavefeedback.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se eksamensbeskrivelse.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 140
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 160
 • Eksamen
 • 56,5
 • I alt
 • 412,5