HENK03703U Fælles - Oversættelsesprofil - Oversættelse i billedmedierne med fokus på TV-tekstning

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Fælles - Oversættelsesprofil - Oversættelse i billedmedierne med fokus på TV-tekstning

Kursusindhold

Kurset indgår i instituttets Profil i Oversættelse og Formidling og kombinerer en teoretisk tilgang til billedmedieoversættelse med praktiske øvelser i TV-tekstning fra eller til den enkelte studerendes hovedsprog. Mens forelæsninger og seminarer foregår i et almindeligt undervisningslokale, finder såvel den praktiske instruktion i tekstning som de studerendes øvelser sted i vores tekstningslokale, hvor vi arbejder på tre professionelle tekstningsanlæg. Da studerende fra alle instituttets seks sprogfag er velkomne, bliver der mulighed for at dygtiggøre sig som TV-oversætter mellem fx dansk og spansk. Dog kræves der af alle deltagere et indgående kendskab til engelsk. Dels er det meste af pensum engelsksproget, dels tager de indledende øvelser udgangspunkt i engelsksprogede film.

Jan Pedersen: ”Subtitling Norms for Television” (John Benjamins 2011) samt mindst 15 internationale videnskabelige artikler om tekstning, dubbing og andre former for billedmedieoversættelse.

Holdundervisning
Kurset kan også tages som KA-emne uden deltagelse i Profilens øvrige kurser.
Undervisningssprog: Dansk (men gode engelskkundskaber kræves; jf. kursusbeskrivelsen).
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 204,75