HBIB00082U  Aal., Digitale videnssystemer

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Aal., Digital Systems of Knowledge

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Kursusindhold

Modulet Digitale videnssystemer beskæftiger sig med grundlæggende begreber, teorier og metoder inden for emnerne vidensorganisation, informationssøgning og bibliometri. Modulet introducerer en række biblioteks- og informationsvidenskabelige teorier og metoder, som efterfølgende analyseres, anvendes og diskuteres i forhold til centrale begreber og relevante problemstillinger indenfor de tre nært beslægtede fagområder. Modulet beskæftiger sig blandt andet med emne- og dokumentbegreberne, indekserings- og klassifikationsmetoder, citationsanalyser og problemstillinger omkring indekseringspraksis.

Målbeskrivelser

Kompetencemål

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • De grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor emnerne vidensorganisation, informationssøgning og bibliometri.
 • Hvordan grundlæggende teorier og metoder traditionelt har været anvendt til løsning af problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Færdigheder i at

 • Anvende centrale metoder indenfor vidensorganisation, informationssøgning og bibliometri i analyser af problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Analysere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor biblioteks- og informationsvidenskab samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.

 

Kompetencer i at

 • Identificere problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling, der kan undersøges af de på modulet introducerede teorier og metoder.
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i forhold til analyser og udvikling af digitale videnssystemer.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Redegøre for de grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor emnerne vidensorganisation, informationssøgning og bibliometri.
 • Forstå og reflektere over, hvordan grundlæggende teorier og metoder traditionelt har været anvendt til løsning af problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Anvende centrale metoder indenfor vidensorganisation, informationssøgning og bibliometri i analyser af problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Analysere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor biblioteks- og informationsvidenskab samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
 • Identificere problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling, der kan undersøges af de på modulet introducerede teorier og metoder.
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i forhold til analyser og udvikling af digitale videnssystemer.

 

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Lancaster, F. Wilfrid. 2003. Indexing and Abstracting in Theory and Practice. 3. ed. ed. London: Facet.
 • Ruthven, Ian and Diane Kelly. 2011. Interactive Information Seeking, Behaviour and Retrieval. London: Facet.
 • Wallin, J.A. 2005. Bibliometric methods: pitfalls and possibilities. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 97(5), 261-275.
 • Peters, I. 2009. Folksonomies, indexing and retrieval in Web 2.0. Berlin: De Gruyter/Saur. 

 

Holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, diskussioner
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2015

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2016

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Eksamen
 • 44
 • Forberedelse
 • 175,8
 • I alt
 • 273,8