HAUK0021EU AUD; Fordybelseskursus A: Sprog og kommunikation hos børn med autisme

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Language and Communication in Children with Autism

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Gruppen af børn med autisme spænder fra børn uden verbalt sprog til børn med alderssvarende sprog. Pragmatiske vanskeligheder optræder hos alle, men mange har desuden semantiske, grammatiske og fonologiske vanskeligheder. Børnenes funktionsniveau og udviklingsmuligheder er tæt sammenhængende med det sproglige niveau, og samtidig viser effektforskningen, at de mest markante resultater af autismeintervention kan opnås inden for det sproglige område. Derfor henvises børn med autisme typisk til talepædagog – i al fald i mange af de lande i verden, som vi ellers sammenligner os med. Det har vi imidlertid ikke tradition for i Danmark, men det er der god grund til at lave om på.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • et udvalgt emne inden for sprog og kommunikation ved autisme, fx karakteristika, testning eller intervention.

   

Færdigheder i at:

 • sætte sig ind i et udvalgt emne inden for sprog og kommunikation ved autisme, fx karakteristika, testning eller intervention, på et niveau, så den relevante litteratur kan læses selvstændigt.

 

Kompetencer til at:

 • fordybe sig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for audiologopædien
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv
 • formidle audiologopædisk specialviden til kolleger.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • sætte sig ind i et udvalgt emne inden for sprog og kommunikation ved autisme, fx karakteristika, testning eller intervention – på et niveau så vedkommende kan læse den relevante litteratur selvstændigt;
 • udnytte den opnåede viden i et audiologopædisk teoretisk og praktisk perspektiv;
 • formidle den opnåede viden til kolleger.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2020-ordningen
2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Der vil være en blanding af forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og individuel vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 73
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis du tager kurset som Fordybelseskursus 5 eller 6 på KA-ordningen 2020, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen