HAUK0002FU  AUD; Læsning II: Skriftsproglige vanskeligheder

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Reading II: Literacy difficulties

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Anvendelsesfaget Læsning 1 dækker skriftsproglige færdigheder, deres tilegnelse og tegn på vanskeligheder med dem. Fokus er på processen fra tidlige forudsætninger for læsning og stavning til videregående læsning; det drejer sig om de væsentligste komponenter og deres udvikling i læse- og staveprocessen, om faktorer af betydning for teksters tilgængelighed, og det omfatter kendetegn i læsning og stavning ved elever med skriftsproglige vanskeligheder, herunder muligheder (inkl. formelle test og uformel observation) for at identificere og afgrænse vanskeligheder af forskellig art.

Dette anvendelsesfag dækker skriftsproglige vanskeligheder med hovedvægt på deres årsager og afhjælpning.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:

2007-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning og praktikundervisning
Inden prøven aflægges, skal Læsning I være bestået.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 150,5
 • Praktik
 • 10
 • I alt
 • 412,5