HASB0101FU Society A (Assyriology)

Volume 2022/2023
Education

Fagstudieordning Bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi (Mellemøstens sprog og samfund), 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi, 2019

 

 

Content

This course will discuss aspects related to Mesopotamian social, economic, and political history, with a main focus on economic history.

Students also have to sign up for the course: "Introduction to Comparative Studies of Ancient Civilizations".

Learning Outcome

BA 2019-studieordning
Samfund A (aktivitetskode HASB00531E)

BA-tilvalg 2019-studieordning:
Samfund A (aktivitetskode HASB10101E)

Exchange students:
Samfund A (aktivitetskode HASB10101E)

J.N. Postgate, Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History (Routledge, 1994) samt supplerende litteratur

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning, hovedsaglig i form af forelæsninger, om end der også vil være aktiv inddragelse af de studerende, fx i form af oplæg eller generelle diskussioner.
  • Category
  • Hours
  • Lectures
  • 56
  • Preparation
  • 328,5
  • Practical exercises
  • 28
  • Total
  • 412,5
Continuous feedback during the course
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assesment