HASB00437U  Society A (Assyriology)

Volume 2016/2017
Education

Curriculum for bachelor studies in Near Eastern Ancient Cultures with central focus on Assyriology, Near Eastern Archaeology or Egyptology, 2015

Curriculum for elective bachelor studies i Assyriology, 2007

 

 

Content

This course will discuss aspects related to Mesopotamian social, economic, and political history and archaeology.

Learning Outcome

BA 2015-studieordning
Samfund A (Fagelementkode HASB00431E)

BA 2007-studierodning:
Samfund 1 (Fagelementkode HASB10021E)

J.N. Postgate, Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History (Routledge, 1994) samt supplerende litteratur.

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning, hovedsaglig i form af forelæsninger, om end der også vil være aktiv inddragelse af de studerende, fx i form af oplæg eller generelle diskussioner.
  • Category
  • Hours
  • Lectures
  • 28
  • Practical exercises
  • 28
  • Preparation
  • 356,5
  • Total
  • 412,5
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assesment