HASB00431U Society 1, Assyriology

Volume 2015/2016
Education

Studieordning for Nærorientalske old-tidskulturer på bachelorniveau med centralt fag i Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi eller Ægyptologi, 2015-ordningen

BA-tilvalg studieordning i Assyriologi, 2007

Content

This course will discuss aspects related to Mesopotamian social, economic, and political history.

For studerende på dette kursus udbydes der også et kursus i Humanistiske Metoder, se her:http://kurser.ku.dk/course/htor00021u/2015-2016

Learning Outcome

BA 2015-studieordning
Samfund A (Fagelementkode HASB00431E)

BA 2007-studierodning:
Samfund 1 (Fagelementkode HASB10021E)

J.N. Postgate, Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History (Routledge, 1994) samt supplerende litteratur.

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning, hovedsaglig i form af forelæsninger, om end der også vil være aktiv inddragelse af de studerende, fx i form af oplæg eller generelle diskussioner.
  • Category
  • Hours
  • Lectures
  • 28
  • Practical exercises
  • 28
  • Preparation
  • 356,5
  • Total
  • 412,5
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assesment