HASA01162U Society 2: Mesopotamian culture: literature and religion

Volume 2014/2015
Education
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller

BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Assyriologi
Content

This course will offer a general overview of the religious and intellectual history of ancient Mesopotamia. Students will be introduced to various aspects of ancient Mesopotamian cultural history and read some original sources in English translations.

Learning Outcome

BA 2010-studieordning:
Samfund 2 (fagelementkode HASB01161E) 

BA tilvalg 2007-studieordning:
Samfund 2 (fagelementkode HASB10031E)

B. Foster, Before the Muses (2005); J. Bottero, Religion in Ancient Mesopotamia (2001).

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning, hovedsaglig i form af forelæsninger, om end der også vil være aktiv inddragelse af de studerende, fx i form af oplæg eller generelle diskussioner
  • Category
  • Hours
  • Lectures
  • 28
  • Practical exercises
  • 56
  • Preparation
  • 328,5
  • Total
  • 412,5
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assesment