ASTK18314U SOMMER 2023 : Dansk forsvarspolitik og strategiske studier (CMS)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

SUMMER 2023: Danish Defense Policy and Strategic Studies (CMS)

Uddannelse

 

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

Kandidatuddannelsen i Security Risk Management

 

Bemærk: Det er kun muligt at følge ét sommerkursus med 3-dags bunden skriftlig hjemmeopgave som eksamensform, da eksamensperioden er sammenfaldende.

 

SOMMERSKOLE 2023

 

Klik her for skema

 

 

 

Kursusindhold

Sommerskolen giver de studerende den nyeste viden om dansk forsvarspolitik og mulighed for at fordybe sig i både klassisk og nyere strategisk teori. De studerende får empirisk indsigt i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og udviklingen heri efter den kolde krig samt kendskab til centrale sikkerhedspolitiske institutioner og organisationer i både Danmark og internationalt.

 

Sommerskolen giver ligeledes viden om strategisk tænkning, og herunder øvelser i at udarbejde strategiske analyser og altså til at omsætte formel viden i en praktisk sammenhæng.

 

Sommerskolen gennemføres som praksisorienteret undervisning, der sigter på at engagere de studerende i konkrete forsvarspolitiske analyser inden for disse områder:

 • Strategiske studier som redskab til at analysere forsvarspolitik
 • Det militære instruments anvendelsesmuligheder og begrænsninger
 • Det forsvarspolitiske niveau og styringen af det militære instrument
Målbeskrivelser

Viden

 • Redegøre for særlige karakteristika ved forsvarspolitik som politikområde
 • Diskutere samspillet mellem folkestyret og forsvaret

 

Færdigheder

 • Analysere det forsvarspolitiske niveau og styringen af det militære instrument
 • Vurdere dansk forsvars anvendelsesmuligheder og begrænsninger

 

Kompetencer

 • Overskue Danmarks forsvarspolitiske valgmuligheder i balancen mellem nationale interesser og internationale udfordringer.

Fuldstændig litteraturliste vil blive tilgængelig på Absalon i forbindelse med optagelse på sommerskolen. Uddrag af nedenstående vil indgå i litteraturlisten.

 

Breitenbauch, Henrik (2015). Uendelig krig? Danmark, samtænkning og stabilisering af globale konflikter. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Clausewitz, Carl von (2010). Om krig. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Echevarria, Antulio J. (2017). Military Strategy: A Very Short Introduction. Oxford, UK: Oxford University Press.

Kristensen, Kristian Søby (2013). Danmark i krig. København: DJØF’s Forlag.

Cohen, Eliot (2003). Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime. New York: Simon and Schuster.

Interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik og for policy og politikudvikling, og en statskundskabsbaggrund inklusive international politik.
Undervisning vil omfatte forelæsninger, case-arbejde, gruppearbejde, ekskursion m.v. De studerende vil møde officerer, embedsmænd samt forsvarspolitikere som gæsteforelæsere. Sommerskolen er et intensivt undervisningsforløb, det forudsættes derfor, at alle deltagerne har mulighed for at forberede sig grundigt inden undervisningens start, idet det ikke vil være muligt at læse alt materialet under selve kurset. Det er bl.a. en forudsætning for at bestå kurset, at man deltager aktivt alle dage. Studenterne bør ikke planlægge eftermiddagsaktiviteter i kursusperioden, da gruppearbejde m.v. vil tage meget tid. Da det er et intensivt kursus, er det ikke muligt at have arbejde eller andre beskæftigelser sideløbende i undervisningsperioden. Der vil desuden blive lagt vægt på at etablere et fagligt fællesskab mellem de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
3-dags bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: 3-dags bunden skriftlig hjemmeopgave

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.