ASTK18303U Lobbyisme før og nu – et kig ind i en mørk side af politik som altid har eksisteret

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Lobbyism Before and Now - a Look into a Dark Side of Politics that has Always Existed

Uddannelse

Bachelorstuderende (2012-studieordningen): 10 ECTS

Bachelorstuderende (2017-studieordningen): 7,5 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Kursusindhold

Lobbyisme før og nu – et kig ind i en mørk side af politik som altid har eksisteret

 

Lobbyisme er en naturlig og integreret del af dansk politik og har altid været det. Der har altid været eksterne interessenter som har ønsket at påvirke de igangværende politiske beslutningsprocesser. Historisk har den eksterne påvirkning primært fundet sted fra magtfulde enkeltpersoner med centrale kontakter og stor direkte indflydelse og senere igen fra de store organisationer gennem trepartsforhandlinger, pladser i faste partsudvalg og svar på traditionelle høringsprocesser.

 

Over de senere år har lobbyismen herhjemme ændret karakter i retning af en langt mere fragmenteret og langt mere professionaliseret påvirkningsindsats. Ud over de traditionelle aktører, hvis rolle i dag er relativt svækket, er der i dag et væld af mere eller mindre professionelle lobbyister som mod betaling arbejder for alt og alle.

 

I dette valgfag kommer vi et spadestik dybere i en del af politik, som er omgærdet af mange myter og ikke mindst mange fordomme. Vi gennemgår den historiske udvikling herhjemme og i udlandet. Graver os ned i forskningen på området og får sidst men ikke mindst en introduktion til, hvordan lobbyisme – eller politisk interessevaretagelse som det ofte kaldes - foregår i praksis. Undervejs får vi besøg af gæster fra Christiansborg som kan fortælle om, hvordan det er at blive lobbyeret nu i forhold til tidligere.

 

Underviser på valgfaget er den selvstændige lobbyist, Benny Damsgaard, som har han en lang karriere i omkring toppolitik bag sig. Han startede som formand for en politisk ungdomsorganisation og har efterfølgende blandt andet arbejdet som toprådgiver i Dansk Industri og i flere perioder på Christiansborg, senest som kommunikationschef for Det Konservative Folkeparti. I dag er han – udover at være selvstændig lobbyist – foredragsholder og fast politisk kommentator på Altinget og på TV2 og DR.

Målbeskrivelser

Viden

 • At kunne beskrive den historiske udvikling inden for organiseret påvirkning og interessevaretagelse i Danmark og internationalt samt de videnskabeligt udviklede forklarende teorier og modeller
 • At kunne reflektere over de demokratiske dilemmaer som er ved organiseret interessevaretagelse, hvor opdragsgivere betaler eksperter for at få deres synspunkter ekstraordinært fremmet i den demokratiske beslutningsproces

 

Færdigheder

 • At kunne bruge faktuel historisk viden samt de gennemgåede teorier og modeller til at beskrive og vurdere forskellige former for organiserede påvirkningsindsatser fra privatpersoner, organisationer og virksomheder
 • Ud fra cases at kunne sammenligne og diskutere forklaringsmæssige styrker og svagheder ved de gennemgående teorier og modeller
 • At kunne fremlægge og diskutere konkrete cases og sætte dem i forhold til de gennemgåede teorier og modeller

 

Kompetencer

 • At kunne bruge historisk viden og de gennemgående teorier og modeller til at analysere nye organiserede påvirkningsindsatser fra privatpersoner, organisationer og virksomheder
 • At kunne samarbejde med andre studerende om at udvikle og effektuere empiriske undersøgelser af organiserede påvirkningsindsatser
 • At kunne tage ansvar for at deltage aktivt i undervisnings diskussion og cases

 

Litteraturliste (foreløbig):

 

Advocates and Persuaders

Mark J. Sheehan, 2019

https:/​/​scholarly.info/​book/​advocates-and-persuaders/​

 

The Activity of Commercial Lobbies in the Israeli Knesset During 2015–2018: Undermining or Realising the Democratic Foundations?

Erez Cohen, 2019

https:/​/​academic.oup.com/​pa/​advance-article-abstract/​doi/​10.1093/​pa/​gsz016/​5480407

 

Is politics under increasing corporate sway? A longitudinal study on the drivers of corporate access

Ellis Alzenberg, Marcel Hanegraaff, 2019

https:/​/​www.tandfonline.com/​doi/​full/​10.1080/​01402382.2019.1603849

 

PR, Lobbyism and Democracy: Mapping the revolving door in Denmark from 1981 to 2015

Mark Ørsten, Ida Willig, Leif Hemming Pedersen, 2017

https:/​/​forskning.ruc.dk/​en/​publications/​pr-lobbyism-and-democracy-mapping-the-revolving-door-in-denmark-f

 

Lobbyism in the EU Comitology System

Rikke Wetendorff Nørgaard, Peter Nedergaard, Jens Blom-Hansen, 2018

https:/​/​link.springer.com/​chapter/​10.1007/​978-3-319-98800-9_11

 

Second-stage lobbyism: fundamental basics of an understudied lobbying approach

Philipp Bienek, 2019

https:/​/​trepo.tuni.fi/​handle/​10024/​105782

 

Buying media-savviness? Interest groups as clients of public affairs consultants

Juho Vesa, Aasa Karimo, 2019

https:/​/​link.springer.com/​article/​10.1057/​s41309-019-00064-x

 

Interest group framing in Denmark and the UK: membership representation or public appeal?

Anne Skorkjær Binderkrantz, 2019

https:/​/​www.tandfonline.com/​doi/​abs/​10.1080/​13501763.2019.1599041

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
NB! Da universitetet på grund af covid19 situationen er/har været nedlukket for fysisk fremmøde er eksamensformen i forårssemesteret 2020 midlertidigt ændret til en on-line mundtlig eksamen med synopsis via videokonferencetjenesten Zoom.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- For det semester hvor kurset finder sted: Synopsis med mundtlig eksamen

- For efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.