ASTK18283U Kina som stormagt på den internationale scene

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

The Rise of China on the International Stage

Uddannelse

Bachelorkursus (2012-studieordning): 10 ECTS

Bachelorkursus (2017-studieordning): 7.5 ECTS

Kandidatkursus: 7.5 ECTS

Kursusindhold

Kurset sætter fokus på Kinas opstigning, og hvordan Kina i stigende grad optræder som en stormagt på den internationale scene. Den første del af kurset giver en række IP-teoretiske bud på de centrale drivkræfter for Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik, mens den anden del foretager en række mere specifikke nedslag inden for nogle af de mange områder (geografisk, institutionelt, politisk, ideologisk, militært), som påvirkes direkte af Kinas voksende magt og ikke mindst vilje til at spille en mere fremtrædende rolle (se nedenfor). I løbet af nogle af de tematiske nedslag (uge 8-13) vil undervisningen være mere case-baseret, hvor de studerende får mulighed for at anvende de teoretiske redskaber til at analysere og diskutere en central problemstilling i Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der vil blive inddraget både kinesiske og vestlige kilder, sekundære såvel som primære, men hovedvægten ligger på sekundære kilder fra vestlige IP-forskere.

 

Mere konkret vil kurset undervejs være organiseret ud fra følgende tematiske vinkler i overskriftsform:

 

Uge 1) Introduktion

Uge 2) Kinas internationale relationer fra Riget i Midten til Deng Xiaoping

Uge 3) Kinas (gen)opstigning og debatten om ”Kinas selvhævdelse”

Uge 4) Kinas opstigning set fra realistiske perspektiver

Uge 5) Kinas opstigning set fra liberalistiske perspektiver

Uge 6) Kinas opstigning set fra konstruktivistiske perspektiver

Uge 7) Kinas opstigning set fra intra-statslige perspektiver

Uge 8) Nedslag 1: Kina og USA

Uge 9) Nedslag 2: Det Sydkinesiske Hav

Uge 10) Nedslag 3: Kina og internationale organisationer

Uge 11) Nedslag 4: Belt & Road Initiativet

Uge 12) Nedslag 5: Kinas bløde magt

Uge 13) Nedslag 6: Danmark og Kina

Uge 14) Afslutning og spørgetime

 

Målbeskrivelser

Viden:

Bredt funderet IP-teoretisk viden om drivkræfterne bag staters (stormagters) udenrigs- og sikkerhedspolitik samt mere specifik empirisk (både historisk og nutidig, vestlig og kinesisk baseret) viden om Kinas opstigning, herunder implikationerne heraf inden for en række udvalgte tematiske områder.

 

Færdigheder:

De studerende bliver klædt på til selv at kunne analysere, diskutere og ikke mindst forholde sig kritisk til en række centrale problemstillinger vedrørende Kinas opstigning med afsæt i forskellige teoretiske perspektiver.

 

Kompetencer:

Ud over de almene analytiske færdigheder (beskrevet ovenfor) vil de studerende få mulighed for (frivilligt) at afprøve deres forståelse af udvalgte tekster under de tematiske nedslag (uge 8-13) med afsæt i specifikke teoretiske vinkler. Således præsenteres tre cases, hvor de studerende via forhandlingsøvelse, paneldebat og ”krydsild” får mulighed for at afprøve deres evne til at repræsentere et bestemt sæt interesser, anvende en specifik teoriramme eller forholde sig kritisk til forskellige kilder.

 

 • Dittmer, Lowell. “On China’s Rise”, in Brantly Womack, China’s Rise in Historical Perspective, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2010: 39-58.Esherick, Joseph. “China and the World: From Tribute to Treaty to Popular Nationalism”; in Brantly Womack, China’s Rise in Historical Perspective, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2010: 19-38.
 • Zhang, Yongjin. "System, empire and state in Chinese international relations." Review of International Studies 27(5), 2001: 43-63.
 • Chen, Dingding, Xiaoyu Pu, and Alastair Iain Johnston. "Debating China's assertiveness." International Security 38(3), 2014: 176-183.
 • Economy, Elizabeth C. "The game changer: coping with China's foreign policy revolution." Foreign Affairs 89(6), 2010: 142-152.
 • Economy, Elizabeth C. "China's New Revolution: The Reign of Xi Jinping." Foreign Aff. 97(3), 2018: 60-74.
 • Johnston, Alastair Iain. "How new and assertive is China's new assertiveness?." International Security 37.4, 2013: 7-48.
 • Shirk, Susan. “Trump and China: Getting to yes with China”, February, 2017: pp. 15: https:/​/​www.foreignaffairs.com/​articles/​2017-02-13/​trump-and-china.
 • Qin, Yaqing. "Continuity through change: Background knowledge and China’s international strategy." The Chinese Journal of International Politics 7(3), 2014: 285-314.
 • Allison, Graham. "The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?" The Atlantic, September 24, 2015: pp. 12: https:/​/​www.theatlantic.com/​international/​archive/​2015/​09/​united-states-china-war-thucydides-trap/​406756/​
 • Glaser, Charles. "Will China's rise lead to war? Why realism does not mean pessimism." Foreign Affairs, 2011: 80-91.
 • Mearsheimer, John J. "Can China rise peacefully?." The National Interest 25, 2014: 23-37.
 • Wang, Yuan-kang. Harmony and War: Confucian Culture and Chinese Power Politics, New York: Columbia University Press, 2011: 1-33.
 • Barry Buzan. “China in International Society: Is ‘Peaceful Rise’ Possible?”, The Chinese Journal of International Politics, Volume 3(1), 2010: 5–36.
 • Ikenberry, G. John. "The rise of China and the future of the West-Can the liberal system survive." Foreign Aff. 87, 2008: 23-37.
 • Owen, John: ”Ikenberry, International Relations theory, and the rise of China”, The British Journal of Politics and International Relations, 21(1), 2019: 55-62.
 • Forsby, Andreas B. The Logic of Social Identity: China’s Identity and Grand Strategy in the 21st Century, Copenhagen: Department of Political Science, 2016: 8-40.
 • Kang, David. China Rising: Peace, Power, and Order in East Asia, New York: Colombia University Press, 2007: 18-49.
 • Wang, Zheng. Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations, New York: Colombia University Press, 2012: 1-38.
 • Yan, Xuetong. "Chinese Values vs. Liberalism: What Ideology Will Shape the International Normative Order?." The Chinese Journal of International Politics 11(1), 2018: 1-22.
 • Erin Baggott Carter. “Diversionary Aggression in Chinese Foreign Policy”, Brookings, 2019: 1-12. online article: https:/​/​www.brookings.edu/​articles/​diversionary-aggression-in-chinese-foreign-policy/​
 • Jakobson, Linda and Ryan Mauel. “How Are Foreign Policy Decisions Made in China”, Asia and the Pacific Policy Studies 3(1), 15 January, 2016: 101-10: https:/​/​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​epdf/​10.1002/​app5.121
 • Nathan, Andrew. "Domestic factors in the making of Chinese foreign policy." China Report 52(3), 2016: 179-191.
 • Nathan, Andrew and Andrew Scobell. China's search for security. Columbia University Press, 2015: 1-62.
 • Forsby AB. “A New Strategic Balance? US-China Relations under Trump”, DIIS Report, no. 2017/07, Copenhagen, Danish Institute for International Studies, 2017, pp. 35: http:/​/​pure.diis.dk/​ws/​files/​923240/​DIIS_RP_2017_7_WEB.pdf
 • Pence, Mike. “Remarks on the Administration’s Policy Towards China”, speech by US Vice President Mike Pence at he Hudson Institute: 14 pp: https:/​/​www.hudson.org/​events/​1610-vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policy-towards-china102018.
 • Shambaugh, David. "US-China Rivalry in Southeast Asia: Power Shift or Competitive Coexistence?." International Security 42(4), 2018: 85-127.
 • Yan, Xuetong. “The Age of Uneasy Peace: Chinese Power in a Divided World”, Foreign Affairs 98(1), 2019: 40-49.
 • Forsby, Andreas B. “The South China Sea: A Breeding Ground for Geopolitical Rivalry?”, DIIS-report, no. 6, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2016: 37pp.
 • Morton, Katherine. "China's ambition in the South China Sea: is a legitimate maritime order possible?." International Affairs, 92(4), 2016: 909-940.
 • Turcsányi, Richard Q. Chinese Assertiveness in the South China Sea: Power Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy, Springer, 2018: 1-29.
 • Ikenberry, John & Darren Lim. “China’s emerging institutional statecraft: The AIIB and the prospects for counter-hegemony”, Brookings, April 2017: 1-27: https:/​/​www.brookings.edu/​wp-content/​uploads/​2017/​04/​chinas-emerging-institutional-statecraft.pdf.
 • Johnston, Alastair Iain. Social States: China in International Institutions, 1980-2000, Princeton: Princeton University Press: xiii-xxvii, 2008, 33-42.
 • Kennedy, Scott “Introduction: Learning to be insiders”, Global Governance and China: The Dragon’s Learning Curve, London: Routledge, 2017: 1-8.
 • Shambaugh, David. China Goes Global: The Partial Power. Oxford: Oxford University Press, 2013: 121-55.
 • Nordin, Astrid. “Will Trump Make China Great Again: The Belt and Road Initiative and International Order”, International Affairs, 94(2), 2018: 231-49.
 • Wang, Yong. "Offensive for defensive: the belt and road initiative and China's new grand strategy." The Pacific Review 29(3), 2016: 455-463.
 • Zhang, X. and J. Keith. “From Wealth to Power: China's New Economic Statecraft”, The Washington Quarterly, 40(1), 2017: 185-203
 • Forsby, AB, ”Inherently particularistic? How China’s Identity Constrains Its Ability to Wield Soft Power”, draft manuscript, available in Absalon, pp. 1-22.
 • Nye, Joseph, Joseph S Nye, ´China’s soft power deficit´, The Wall Street Journal (May 9, 2012), available at https:/​/​www.wsj.com/​articles/​SB10001424052702304451104577389923098678842
 • Joseph S Nye, ´China’s Soft and Sharp Power´, Project Syndicate (January 4, 2018), available at: https:/​/​www.project-syndicate.org/​commentary/​china-soft-and-sharp-power-by-joseph-s--nye-2018-01
 • Sørensen, Camilla TN, “Constraints on the Soft Power Efforts of Authoritarian States: The Case of the 2015 Military Parade in Beijing”, Journal of Current Chinese Affairs, 46(2), (2017), pp. 111-134.
 • Forsby, Andreas Bøje. ”Discreet Diplomacy: Denmark’s Pragmatic Stance Towards China”, in Tim Rühlig et al. Political Values in Europe-China Relations, ETNC Report, December 2018, pp. 31-35: https:/​/​www.merics.org/​sites/​default/​files/​2019-01/​190108_ETNC_report_2018_updated_2019.pdf
 • Human Rights Watch. ”China, Events of 2017”. Country Chapters of World Report 2018, Human Rights Watch, 2018, pp. 10: https:/​/​www.hrw.org/​world-report/​2018/​country-chapters/​china-and-tibet
 • Rühlig, Tim, Björn Jerdén et al. ”Introduction”, in Tim Rühlig et al. Political Values in Europe-China Relations, ETNC Report, December 2018, pp. 11-22: https:/​/​www.merics.org/​sites/​default/​files/​2019-01/​190108_ETNC_report_2018_updated_2019.pdf
 • State Council of PRC. “Progress in human rights over the 40 years of reform and opening up in China”, The State Council Information Office of the People’s Republic of China, Beijing, December, 2018, pp. 15 (Sections I, II, VII, VIII, Conclusion): http:/​/​english.gov.cn/​archive/​white_paper/​2018/​12/​13/​content_281476431737638.htm

 

Ingen særlige forudsætninger er påkrævet ud over basalt kendskab til IP-teori.
Undervisningen vil som udgangspunkt være forelæsningsbaseret, men seks af lektionerne (se ovenfor) vil gøre brug af en række forskellige øvelser og redskaber for at skabe en mere dialogbaseret undervisningsform. Øvelserne/​redskaberne omfatter elevpræsentationer, forhandlingsspil, paneldebatter samt case-udfordringer.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
NB! Da universitetet på grund af covid19 situationen er/har været nedlukket for fysisk fremmøde er eksamensformen i forårssemesteret 2020 midlertidigt ændret til en on-line mundtlig eksamen med synopsis via videokonferencetjenesten Zoom.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Synopsis med mundtlig eksamen

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.