ASTK18196U Økonomisk sociologi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Economic Sociology

Uddannelse

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Kursusindhold

Økonomisk sociologi har været et væsentligt aspekt af sociologien siden de sociologiske klassikere, og i de seneste årtier har der i sociologien været en stigende interesse for at forstå det økonomiske system, at forstå menneskers økonomiske adfærd, at forstå årsager til den fortsatte tilstedeværelse af økonomiske kriser, og at forstå den globale kapitalismes udvikling i dag. Kapitalismens ”lykkelige periode” i den vestlige verden, årene 1945-75, med økonomisk vækst, relativt mindre økonomisk ulighed end før og siden, udvikling af velfærdsstat og demokrati, og Keynesiansk økonomisk politik, er siden 1980 blevet afløst af en Hayekiansk neoliberalistisk økonomisk politik, faldende fagforeningsorganisering, faldende vækstrater og stigende ulighed. Den økonomiske krise siden 2008 har i både Europa og USA ført til på den ene side en genopstået interesse for kapitalismekritik og mulige alternativer til kapitalismen, og på den anden side en øget modvilje mod indvandrere som mange tror er årsagen til krisen.

 

Seks træk forekommer at være væsentlige ved den globale kapitalismes udvikling i de sidste 30 år:

 

1. Den voksende økonomiske ulighed globalt og internt i næsten alle verdens lande.

2. Den stigende betydning af den fiktive kapital (finanskapital, boliglån og kryptovalutaer), som i dag globalt udgør over halvdelen af pengemængden.

3. Kina og Indien har haft vækstrater på 5-10 % årligt, mens den vestlige verden har årlige vækstrater på 0-2 %. Stort set hele verden er i dag en del af den globale kapitalisme, og det ser ud som om, at kapitalismen nærmer sig et punkt med nulvækst, hvilket økonomer ofte har ment er uholdbart.

4. Demokratiets krise i Europa og i USA, samtidig med at de højeste vækstrater findes i Kina, hvor der ikke er tegn på demokratisk udvikling. En højtudviklet kapitalisme har tilsyneladende ikke brug for demokrati.

5. Storbyer er i stigende grad forbeholdt de rige, mens de fattige bor i slumforstæder i den 3. verden eller i triste forstæder i den vestlige verden.

6. Det stadige fravær af økonomisk og politisk udvikling i Afrika.

 

Økonomi er en politisk videnskab, men præsenteres ofte som om det var en naturvidenskab, og et kursus i økonomisk sociologi vil derfor også være en kritisk diskussion af økonomi-videnskaben.

 

Endvidere vil vi diskutere følgende spørgsmål:

 • Hvem vinder og hvem taber i den globaliserede økonomi, og hvorfor er det sådan?
 • Hvordan skabes økonomisk værdi?
 • Hvilken betydning har staten for det økonomiske system, herunder hvilken betydning kan internationale reguleringer af den finansielle sektor have?
 • Hvilke udfordringer har velfærdsstaten i en globaliseret økonomi?
 • Hvilke årsager er der til finanskriser?
 • Hvilke konsekvenser har væksten i antallet og størrelsen af multinationale firmaer?
 • Har vi forskellige typer kapitalisme?
 • Har vi mulige alternativer til kapitalismen?
 • Hvilken betydning har forbrug for menneskers identitet og selvopfattelse?
 • Hvad betyder økonomiens kulturalisering, har vi en oplevelsesøkonomi og en vidensøkonomi?  
Målbeskrivelser

Efter kurset vil vi have opnået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

 

Viden:

Vi vil opnå en forståelse af de forskellige tilgange til økonomisk sociologi og en forståelse af deres styrker og svagheder.

Vi vil opnå en viden om nutidens globale kapitalisme, dens udviklingspotentialer og problemer, og en viden om relevante diskussioner og kritikker af den globale kapitalisme.

 

Færdigheder:

Vi vil kunne analysere problemer i relation til den globale kapitalisme og dens kriser.  

Vi vil kunne formulere relevante problemstillinger indenfor økonomisk sociologi og vælge relevante teorier til at belyse dem.

 

Kompetencer:

Vi vil kunne skrive et analytisk essay om et væsentligt økonomisk sociologisk spørgsmål.

Vi vil kunne forholde os kvalificeret og kritisk til økonomiske teorier og til økonomisk politik.

Amin, Samir: Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and Marx’s Law of Value (2018)

Aspers, P. & Dodd, N. (eds.): Re-imagining Economic Sociology (Oxford University Press 2015)

Beckert, Jens: Re-imagining economic sociology. Fictional expectations and capitalist dynamics

Beckert, Jens & Aspers, Patrick: The Worth of Goods. (Oxford University Press 2011)

Carruthers, B. G. & Kim, J. C.: The Sociology of Finance. Annual Review of Sociology, 2011

Harvey, David: Marx and Capital and the Madness of Economic Reason (Oxford University Press 2017)

Jacobs, M. & Mazzucato, M. (eds.): Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth (Wiley 2016)

Kristensen, P. H. & Lilja, K. (eds.): Nordic Capitalisms and Globalization: New

Forms of Economic Organization and Welfare Institutions. (Oxford University Press 2011)

Mazzucato, Marianna: The Value of Everything – Making and Taking in the Global Economy (Public affairs 2018)

Piketty, Thomas: Kapitalen i det 21. århundrede (Gyldendal 2014)

Polanyi, Karl: The Great Transformation – The Political and Economic Origins of Our Time (Beacon Press 2001)

Portes, Alejandro: Economic Sociology. A systematic inquiry (Princeton University Press 2010)

Sayer, Andrew: Why We Can’t Afford the Rich (Policy Press 2015)

Streeck, Wolfgang: The politics of public debt: Neoliberalism, capitalist development and the restructuring of the state, German Economic Review, 2014

Streeck, Wolfgang: On the dismail future of capitalism, Socio-Economic Review, 2015

Varoufakis, Yanis: The Global Minotaur: America, the True Origins of the

Financial Crisis and the Future of the World Economy, 3rd Edition (Zed Books 2015)

Wolff, Richard: Capitalism’s Crisis Deepens: Essays on the Global Economic Meltdown (Haymarket Books 2016)

Wright, Erik Olin: Transforming Capitalism through Real Utopias, American Sociological Review, 2013

 

 

Gennemgangsplan

Introduktion til kurset

 

Værdiskabelse, fordeling af rigdom og fordeling af risici

Mazzucato, Mariana: The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths (Anthem Press 2013)

- Introduction: Do Something Different (p. 1-13)

- Chapter 1: From Crisis Ideology to the Division of Innovative Labour (p. 15-28)

- Chapter 2: Technology, Innovation and Growth (p. 29-55)

- Chapter 9: Socialization of Risk and Privatization of Rewards: Can the Entrepreneurial State Eat Its Cake Too? (p. 181-191)

- Chapter 10: Conclusion (p. 193-198)

Mazzucato, Mariana: The Value of Everything – Making and Taking in the Global Economy (PublicAffairs 2018)

- Introduction: Making versus Taking (p. 1-20)

- Chapter 8: Undervaluing the Public Sector (p. 229-269)

- Chapter 9: The Economics of Hope (p. 270-280)

 

Den globale økonomi, økonomiske kriser, og alternativer

Varoufakis, Yanis: The Global Minotaur. America, Europe and the Future of the Global Economy. Third Edition (Zed Books 2015)

- Chapter 3. The Global Plan (p. 57-89)

- Chapter 9. A world without the Minotaur (p. 221-246)

Varoufakis Yanis: And the Weak Suffer What They Must? (Nation books 2016)

- Chapter 7. Back to the Future (p. 198-237)

- Chapter 8. Europe's Crisis, America's Future (p. 238-249)

- Appendix to Chapter 7 (p. 255-264)

Wolff, Richard: Capitalism’s Crisis Deepens: Essays on the Global Economic Meltdown (Haymarket Books 2016)

- Part I: Crisis Capitalism: Capitalist Crisis and the Return to Marx (p. 3-17)

- Part II: Crisis Economics: The Greek Crisis... (p. 136-160)

- Part IV: Crisis Responses, Going Beyond Capitalism: Alternatives (p. 281-318)

Streeck, Wolfgang: How Will Capitalism End? (Verso 2016)

- Chapter 1. How Will Capitalism End? (p. 47-72)

- Chapter 4. The Rise of the European Consolidation State (p. 113-141)

- Chapter 7. Why the Euro Divides Europe (p. 165-183)

Streeck, Wolfgang: Buying Time. The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Second Edition (Verso 2017)

- Preface to the Second Edition (p. vii-liv)

- Chapter 1. From Legitimation Crisis to Fiscal Crisis (p. 1-46)

 

Forbrug, forventninger, og finansielle markeder

Salecl, Renata: Valgets tyranni (Forlaget Philosophia 2012)

- Indledning (s. 7-17)

- Kapitel 1. Hvorfor valget gør os ængstelige (s. 19-44)

- Konklusion: Skam og manglen på social forandring (s. 123-135)

Aspers, Patrik & Dodd, Nigel (ed.): Re-Imagining Economic Sociology (Oxford University Press 2015)

- Chapter 2: Jens Beckert: Re-imagining Capitalist Dynamics: Fictional Expectations and the Openness of Economic Futures (p. 57-78)

- Chapter 4: Karin Knorr Cetina: What is a Financial Market? Global Markets as Media- Institutional Forms (p. 103-124)

 

Kapital er værdi i bevægelse

Harvey, David: Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason (Oxford University Press 2018)

- Chapters 1-5 (p. 1-106)

Harvey, David: Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason (Oxford University Press 2018)

- Chapters 6-9 (p. 107-206)

Piketty, Thomas: Kapitalen i det 21. århundrede (Gyldendal 2014)

- Kapitel 7. Uligheder og koncentration: De første holdepunkter (s. 245-277)

- Kapitel 8. To verdener (s. 278-309)

 

Afslutning. Opsummering og spørgsmål om eksamen

Undervisningen vil hovedsagelig være forelæsninger, men oplæg fra studerende er meget velkomne, og vi vil diskutere teksterne.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

- På semestret hvor kurset finder sted: Mundtlig eksamen med synopsis

- På efterfølgende semestre: Fri skriftlig opgave

Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.