ASTK18050U Offentlig ret

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Public Law

Uddannelse

BEMÆRK: OFFENTLIG RET UDBYDES KUN I EFTERÅRET OG SOM SOMMERSKOLE 

 

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende 2017-studieordningen: 7,5 ECTS

 

Kursusindhold

Faget giver kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for Offentlig ret, samt indsigt i deres anvendelse og fortolkning i praksis. Faget dækker områderne forvaltningsret og statsforfatningsret og mere oversigtligt principper i EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder. Gennem undervisningen i disse områder sigter faget mod at sætte de studerende i stand til at studere forvaltningsmæssige emner ud fra et retligt perspektiv, samt at give dem viden om og forståelse for de juridiske rammer for det konkrete arbejde i den offentlige forvaltning.

 

 

Målbeskrivelser

Offentlig ret giver den studerende:

 • Et grundigt kendskab til forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.
 • En grundlæggende viden om statsforfatningsret, herunder forholdet mellem national ret, EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder.
 • Juridisk viden, der kvalificerer til at kunne indgå i offentlig forvaltning.

 

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende.
Pensum fastsættes af Studienævnet.

Holdundervisning. Undervisningen finder sted i efterårssemestre og udgør i alt 28 timer i ét semester.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamen
 • 123
 • I alt
 • 275
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Faget afsluttes med en karakterbedømt synopsiseksamen med ekstern censur. Det er en betingelse for at deltage i eksamen, at den studerende afleverer en synopsis.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
KarakterBetegnelseBeskrivelse
12Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets målMed udgangspunkt i et sikkert og reflekteret kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres fremragende evner til selvstændigt at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.
7God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler.Med udgangspunkt i et sikkert kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres gode evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling
02Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målMed udgangspunkt i et basalt kendskab til juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres netop fornødne evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.