AANB11075U Innovation og co-design

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Innovation and co-design

Kursusindhold

Innovation og design er på samfundets agenda, og de to fænomener og begreber bliver diskuteret og praktiseret i politiske, akademiske og erhvervsmæssige sammenhænge. Innovation og design har mange former og definitioner, og begrebernes flertydighed udsætter dem for både lovprisning og modstand.

Men hvad består disse fænomener af, når vi dykker ned i dagligdagens arbejde med innovation og design? Kan vi styre kreativitet og forandring? Hvordan influerer sociale magtkampe på den gode idés overlevelsesmuligheder? Hvad betyder ’design thinking’? Og hvad kan antropologer byde ind med, når innovation og design er på agendaen?

For at finde svar på disse og andre spørgsmål vil dette kursus i samarbejde med eksterne aktører udfolde innovation og design i et praktisk udviklingsforløb, som sætter fokus på energi og bæredygtighed.

Det praktiske fokus vil løbende blive komplementeret af refleksioner, analyser og diskussioner, som bunder i antropologiske metoder og teorier. Begreber som kurset blandt andet fokuserer på er: Innovation, design, organisation, kreativitet og energi.

Målbeskrivelser

Viden

 • Have teoretisk viden om kursets centrale begreber 

 • Have praktisk forståelse af anvendelsen af antropologien i innovative designprocesser 


 

Færdigheder

 • Kan transformere praktisk case-materiale til en antropologisk problemstilling
 • Er i stand til at udføre korte og intensive etnografiske feltbesøg 

 • Er i stand til at gennemføre en analyse på baggrund af centrale begreber og temaer
 • Kan tilpasse sin formidling af indsigter fra analysen til forskellige publikum 


 

Kompetencer

 • Kan samarbejde med medstuderende omkring at planlægge og udføre aktiviteter i et intensivt praksis-orienteret antropologisk projekt 

 • Kan samarbejde med relevante eksterne aktører i innovationsprocesser 


BA-studerende 500 siders obligatorisk pensum

KA-studerende: 500 sider obligatorisk + 200 sider selvvalgt litteratur.

Case-baseret undervisning, der består af forelæsninger, gruppearbejde, præsentationer samt et tæt samarbejde med medarbejdere og ledere fra udvalgte partnere.

Undervisningen følger en designantropologisk proces og er forskningsbaseret. Den udfolder sig i workshopformat, og den udspiller sig både hos virksomhederne og på KU.
Dette kursus kan indgå som element i KA specialiseringslinjen Virksomhed- og Organisationsantropologi
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 37
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Forberedelse
 • 106
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 4
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Seminar
 • 26
 • I alt
 • 210
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset består af løbende feedback på portfolio opgaver både fra underviser og medstuderende.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolio-eksamen:
Længde: Portfolio-eksamen kan laves individuelt eller i grupper på maksimalt 4 studerende. Portfolio-eksamen udgøres af 3-7 delafleveringer. Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må maksimalt være 30.000 anslag for 1 studerende. Ved grupper af 2 studerende maksimalt 40.000 anslag. Ved grupper af 3 studerende maksimalt 45.000 anslag og ved grupper af 4 studerende maksimalt 50.000 anslag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Portfolio skal være uploadet senest d. 7. juni 2018 kl. 12.00 i Digital Eksamen.

Reeksamen

1. reeksamen:
Et eksamensessay med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved den udmeldte reeksamensdato. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen. Bemærk at denne eksamensform gælder, hvor den ordinære eksamen er portfolio eller essayeksamen.


2. reeksamen:

Et ny eksamensessay med ny problemformulering skal afleveres. Den nye opgave skal indleveres ved næste eksamenstermin. Den studerende skal tilmelde sig reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse