AØKK08347U  Seminar: Strategisk Ledelse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Seminar: Strategic Management

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi

Seminaret er primært for KA studerende ved Økonomisk Institut

Kursusindhold

Formålet med seminaret er at træne de studerende i at anvende strategimodeller på virksomheder og brancher m.h.p., at komme med anbefalinger til ledelsen angående virksomhedens overordnede og langsigtede udvikling. For at kunne udarbejde et budget og gennemføre en evaluering af en virksomheds økonomisk værdi samt træffe investeringsbeslutninger for en virksomhed er det i praksis også nødvendigt at kunne udarbejde og evaluerer virksomheders strategier.

Målbeskrivelser
 • Analysere en branches fremtidige udvikling og økonomiske attraktivitet

 • Analysere en virksomheds ressourcer, aktiviteter og kompetencer og diskuterer hvordan den skaber konkurrencemæssige fordele og økonomisk værdi

 • Udvikling af konkurrence- og/eller vækststrategier for en konkret virksomhed

 • Udvikling af en koncernstrategi for en koncern.

 • Udvikling af en strategi for internationalisering eller for innovation for en konkret virksomhed

 • Evaluering af en konkret virksomheds strategi

 • Udarbejde en implementeringsplan for gennemførelse af en specifik virksomheds strategi.

“Exploring Strategy - Text and Cases – Eleventh Edition”, by Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér published by Pearson Education 2017. ISBN 978-1-292-14517-4

Tidligere deltagelse i Strategic Management el. lignende er en fordel men ikke en nødvendighed.
Planlægnings/​​opstarts møde, research og skrivning af seminar opgaven, sessioner med præsentation af egen opgave og kritisk evaluering/feedback til en anden studerendes opgaver, aktiv deltagelse i diskussioner på klassen.

Før præsentationerne skal en "så-færdiggjort-som-muligt" – udgave af opgaven uploades i Absalon. Efter præsentationerne oploades en redigeret version af opgaven i den Digitale Eksamens portal, som den endelige eksamensopgave. Målet er, at studerende bruger præsentationen som en mulighed for at modtage og bruge den konstruktiv feedback til at forbedre opgaven.
Undervisningsplan:

Forår 2018:

• Opstartsmøde: 5. februar kl. 13-14
• Aflevering af commitmentpaper: 26. februar før kl. 10.00
• En halv times individuel vejledning: 1. og 2. marts
• Upload af næsten færdig øvelsespaper: senest den 17. april før kl. 10.00
• Fremlæggelse og opponering: 4. og den 9. maj hele dagen


Efterår 2017:

• Opstartsmøde mandag den 4/9 2017 kl. 13.15 – 14.00.
• Fremsendelse af max ½ sides oplæg Commitmentpaper før den 19 september.
• En halv times individuel vejledning den 21. og 22. september kl. 9-16
• Opload af den næsten færdige opgave i Absalon: 30. okt før kl. 10.00.
• Præsentation og kritik: Fredag den 10/11 og fredag den 17/11 fra kl. 9.00 – 17.00.

Lokaler informeres af underviseren i Absalon.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
- en seminar opgave på dansk udformet ifølge formkravene angivet i studieordningen og på uddannelssiden for seminarer i KUNet.
_____
Krav til indstilling til eksamen

Deltagelse i alle seminarets aktiviteter som beskrevet i  Studieordningen og på  uddannelsessiderne for seminarer er krævet for at kunne deltage i eksamen.

_____

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
_____
Eksamensperiode

Efterår 2017:

Deadline for den endelige opgave uploaded i DE: 1. december 2017 inden kl 10.00.

 

Forår 2018:

Deadline for den endelige seminar opgave uploaded i DE: 1. juni 2018 inden kl 10.00.

 

Eksamens information:

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, eksamensplaner mm på på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

_____

Reeksamen

Reeksamen er en skriftlig opgave efter retningslinierne i studieordningen og som beskrevet på  uddannelsessiderne for seminarer.

 

Eksamens information:

Indskrevne studerende kan læse mere om re-eksamen, regler, re-eksamensplaner mm på på eksamenssiderne for kandidatstuderende.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse samt de i studieordningen opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 20
 • Projektarbejde
 • 186
 • I alt
 • 206