AØKB08007U Matematik B

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Mathematics B

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 2. semester

Kursusindhold

Indholdet af kurset Matematik B er elementær lineær algebra og videregående analyse med betydning for opbygning, forståelse og anvendelse af matematik i økonomisk teori.

1. Grundlæggende lineær algebra, herunder vektorer, vektorrum, regneregler for vektorer, skalarprodukter (indre produkter) og underrum.

2. Matricer og regning med matricer. Echelonmatricer, regulære matricer og operationsmatricer.

3. Løsning af lineære ligningssystemer og invertering af regulære matricer.

4. Determinanter og udregning af determinanter.

5. Lineære afbildningers matrixligninger og egenværdiproblemet for kvadratiske matricer.

6. Spektralteori for kvadratiske matricer (specielt for symmetriske matricer, herunder spektralsætningen) og kvadratiske former.

7. Visse differentialligninger af første orden.

8. Funktioner af flere reelle variable, herunder ekstremumsbestemmelse (med eller uden bibetingelser) og konveksitet og kvasikonveksitet.

9. Multiple integraler.

10. Udvalgte emner fra sandsynlighedsteori.

Målbeskrivelser

Faget ”Matematik B” har til formål at opøve de studerende i klar matematisk, deduktiv tankegang og stringent bevisførelse samt at give dem en introduktion til en række væsentlige videregående matematiske begreber, som de senere møder i økonomistudiet, herunder matematiske modeller.

Viden:

 • Den studerende skal i løbet af kurset opnå viden om matematisk metode og tankegang.

 

Færdigheder:

 • I løbet af kurset skal den studerende opnå færdigheder i at gennemføre matematiske ræsonnementer, anvende definitioner og sætninger til at vise nye resultater og kunne anvende teorien til løsning af konkrete problemstillinger inden for elementær lineær algebra og videregående analyse.

 

Kompetencer:

 • Den studerende skal opnå kompetencer i opgaveløsning og i at kunne sammenholde forskellige matematiske emner mhp. anvendelser i økonomisk teori.     

Frank Hansen og Mogens Nørgaard Olesen: Lineær algebra, Akademisk Forlag 1999, 2003, 2006, 2007, 2009, 2014 eller 2017.

Kapitel 1: 11 – 32,

Kapitel 2: 43 – 56,

Kapitel 3: 59 – 76,

Kapitel 4: 80 – 90,

Kapitel 6: 127 – 129,

Kapitel 7: 155 – 156,

Kapitel 8: 185 – 193,

Kapitel 9: 199 – 211,

Kapitel 10: 221 – 228,

Kapitel 11: 249 – 266.

 

Mogens Nørgaard Olesen: Matematik – ide og indsigt, Bind 1,

2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2017

Kapitel 10: 577 – 634.

 

Mogens Nørgaard Olesen: Matematik – ide og indsigt, Bind 2,

2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2017

Kapitel 10: 437 – 465,

Kapitel 16: 793 – 807, 815, 827 – 835.

 

Mogens Nørgaard Olesen: Matematik – ide og indsigt, Bind 3,

2. udgave, Hans Reitzels Forlag 2017

Kapitel 3: 215 – 241,

Kapitel 4: 270 – 290,

Kapitel 5: 331 – 337,

Kapitel 9: 641 – 649, 669 – 670, 713 - 732.

 

Mogens Nørgaard Olesen: Eksamensopgaver i matematik med rettevejledninger, 3. udgave, Hans Reitzels Forlag 2013

Matematik A fra BSc-uddannelsen i Økonomi el. lignende
Forelæsninger og holdundervisning. Holdundervisningen omfatter gruppearbejde i forbindelse med opgaveregning og fremlæggelse af skriftlige opgaver.
Bemærk venligst:
- At de studerende placeres på holdene af studieadministrationen efter principperne angivet i KUnet.
- At holdændring ikke er muligt efter eftertilmeldingsperioden er afsluttet.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af uddannelsessiderne på KUnet og i det personlige skema.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt, da lokalet kun har plads til de tilmeldte studerende.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.

Lektionsplan:
Forår 2018:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 6-20 (minus helligdage)
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 7-21 (minus helligdage).

Skemaet for BA kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-F18/​Sider/​default.aspx

Efterår 2017:
3 timers forelæsninger pr uge fra uge 36-50 (minus uge 42)
3 timers holdundervisning pr uge fra uge 37-51 (minus uge 42).

Skemaet for hvert semester kan ses på https:/​/​intranet.ku.dk/​polit_ba/​undervisning/​Lektionsplan-E17/​skemaer/​Sider/​default.aspx

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår, F for forår med årstal først)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​​/​​skema.ku.dk/​​ku1718/​​dk/​​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E17; [Navn på kursus]” eller “2200-F18; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn – uge 30-5” eller “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 119
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
på universitetets computere
____
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 8 ud af 10 obligatoriske sæt skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt og godkendes.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Lommeregner, Excel og CAS-værktøjer er ikke tilladt

____

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
____
Eksamensperiode

For forårssemesteret 2018:

Lørdag d 9. juni 2018

For efterårssemesteret 2017: 

9. januar 2018

 

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige eksamen foregår i universitetets eksamenslokaler. Tidspunktet oplyses i Selvbetjeningen på KUnet.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, hjælpemidler og hele listen af eksamensdatoer mm på eksamenssiderne for  bachelorstuderende.

____

Reeksamen

For forårssemesteret 2018:

17. august 2018

For efterårssemesteret 2017:

15. februar 2018

 

Eksamensoplysninger:

Den skriftlige reeksamen foregår i universitetets eksamenslokaler. Tidspunktet oplyses i Selvbetjeningen på KUnet.

Ved få tilmeldte kan reeksamen ændres til en mundtlig eksamination inklusiv ændring af dato, tid og sted, hvilket vil blive oplyst af Eksamenskontoret.

Indskrevne studerende kan læse mere om reeksamen, regler, hjælpemidler og hele listen af reeksamensdatoer mm på eksamenssiderne for bachelorstuderende.

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

For at opnå den højeste karakter skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Bemærkninger vedr karaktergivningen for dette fag:

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation inden for de emner, der fremgår af målbeskrivelsen, og i besvarelsen må der ikke forekomme nogen usikkerhed eller fejl i det stof, som forudsættes bekendt for at kunne påbegynde det pågældende kursus.

Karakteren 7 gives for den middelgode og solide præstation, hvor der kun forekommer få væsentlige fejl og mangler.

Karakteren 02 kan ikke opnås, hvis der i besvarelsen forekommer markant usikkerhed i det stof, som forudsættes bekendt for at kunne påbegynde det pågældende kursus.

Karakteren –3 gives, hvis der i besvarelsen ikke er demonstreret kendskab til noget emne i det pågældende kursus.