TTEANTVBAU Valgfag: Det Nye Testamentes Eksegese: Tolkninger af Jesu død i tidlig kristendom

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Interpretations of Jesus’ Death in early Christianity

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEANTVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAKVNT3U (NB: VAR TTEAVFNT3U???)

Kursusindhold

Jesu død ved korset (samt hans opstandelse) er afgørende for formuleringen af den kristne trosbekendelse. Men hvorfor skulle Guds søn overhovedet døde, ja korsfæstes? Der findes langt flere end bare en tolkning af denne grusomme hændelse i den tidlige kristne litteratur.

 

Dette kursus vil tage afsat i både gammeltestamentlig-jødiske (f.eks. Esaja 53, Passah- og martyrer traditioner) og græsk-romerske forudsætninger (f.eks. hellenistisk venskabs etik; exempla virtutis) for tolkningen af Jesu død. På dette grundlag vil vi gennemgå centrale tekster fra Det Nye Testamente (fra bl.a. Evangelierne, Paulusbrevene, Hebræerbrevet, Johannes Åbenbaring) og den tidlige kristendom på græsk for at analysere, hvordan i de enkelte passager og skrifter Jesu død tolkes med henblik på forskellige teologiske og retoriske anliggender og hvordan disse afspejler teksternes forskellige sociokulturelle kontekster. Der findes f.eks. såvel soteriologiske (Jesus død med henblik for at ”frelse”) som parænetiske (Jesu død som ”eksempel”) tolkninger. Hertil skal der både appliceres traditionskritiske (diakrone) og synkrone tilgange. Endelig skal der også inddrages de forskellige traditioners receptionshistorie.

 

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 • grundlæggende viden om af Det Nye Testamentes eksegeses forskningshistorie,
 • færdigheder i kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til dette emne,
 • færdigheder i klar og sammenhængende mundtlig og skriftlig formidling af den opnåede indsigt,
 • kompetencer til at identificere og strukturere egne læringsbehov indenfor emnet.

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 • avanceret og specialiseret viden om Det Nye Testamentes eksegeses forskningshistorie,
 • færdigheder i selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til dette emne,
 • færdigheder i at udvælge og anvende relevant litteratur og til både enkel og problembevidst formidling af et fagligt indhold samt til at diskutere dette indhold i en aktuel samfundsmæssig kontekst.
 • kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

 

Lektionsplan med litteraturliste lægges ud på Absalon inden semesterstart.

 

Se studieordningen
En kombination af hjemmearbejde, fælles gennemgang af tekster, korte forelæsninger, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige hjemmeopgaver (med individuel og kollektiv feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her