TTEAKS011U Valgfag: Koranen og Bibelen: Grundtemaer, persona og genskrivninger (kompakt august 2020 - undervisning fysisk på Teologsik Fakultet)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

The Qur’an and the Bible: Themes, Personae and Re-Writings

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

NB: Det har tidligere været annonceret, at kurset blev afholdt online på grund af Corona-nedlukningen. Som en del af genåbningen er det ikke længere nødvendigt og kurset vil blive afholdt med fysisk undervisning på Det Teologiske Fakultet.

 

Dette kursus tager udgangspunkt i Koranens engagement med den bibelske litteratur, både den jødiske og den kristne. Dette engagement – præget af både anerkendelse og opgør – har en religionshistorisk fortid, som både udspringer af en før-islamisk og senantik kontekst med arabisk polyteisme, jødedom og kristendom. Det kommer til udtryk i en række grundtemaer og figurer, der er fælles for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, men også adskiller sig fra hinanden. Kurset vil veksle mellem introduktioner og fælles nærlæsninger af udvalgte passager, hvorunder metodisk og teoretisk refleksion over begreber som intertekstualitet, typologi, genre, stil og retorik vil blive inddraget.

 

Samtidig er det klart, at Koranens engagement ikke lader sig reducere til en religionshistorisk fortid, men også forvaltes videre som et nutidigt og fremtidigt engagement – af såvel muslimer som kristne og jøder. Dette fordrer et aktualiserende og perspektiverende blik på Koranens og Bibelens grundtemaer, som kurset også vil tage i sit opdrag.

 

Kurset indledes med en introduktion til den internationale forskning i forholdet mellem Koranen og Bibelen. Kurset afsluttes med at de studerende kort fortæller, hvilket emne de vil skrive eksamensopgave om.  

 

Tid

Kurset afvikles som kompaktkursus med klasseundervisning på Teologisk Fakultet 30 timer over to uger (33-34)

fra mandag den 10.-21. august (eksl. weekend). Med forbehold for ændringer vil der lektioner 12.15-15.00.

 

 

Grundbøger

Koranen – oversat ved Ellen Wulff, Forlaget Vandkunsten (elektronisk søgemaskine http:/​/​www.forlagetvandkunsten.dk/​97507/​search/​). Der anbefales også at anskaffe sig A.J. Droge: The Qurʾan. A New Annotated Translation (Equinox 2013).

Bibelen – Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992 (elektronisk søgemaskine http:/​/​www.bibelselskabet.dk/​BrugBibelen/​BibelenOnline). Der anbefales også at anskaffe sig Studiebibelen (Det Danske Bibelselskab 2015).

 

Tekster

Andre tekster samt en deltaljeret læseplan vil foreligge som filer eller links på Absalons kursusrum.

 

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her