TTEAKHVBAU Valgfag: Kirke- og teologihistorie: Kirkehistoriens historie

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

The History of Church History

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAKHVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFKH1U 

Kursusindhold

Ordet ’kirkehistorie’ er naturligvis meget ældre end det akademiske fag af samme navn. Men allerede med Eusebs Ekklesiastiké historia blev kirkehistorien alligevel grundlagt, både som litterær genre og tankeform. Den lange vej fra kirkehistoriens grundlæggelse indtil dens etablering som videnskab vil være kursets genstand. Men skønt vi vil diskutere kirkehistorien i dens glimrende helhed, vil vi også forsøge at forstå kirkehistoriens historicitet, for enhver kirkehistorie er jo indfattet af og affattet indenfor (kirke)historien. Sådan set er kirkehistorien både en historie om kirken og af kirken.

 

Vi vil selvfølgelig læse uddrag fra nogle centrale kirkehistoriske værker (fra Euseb til Grane). Men vi skal også se, at selvom de alle handlede om lignende ting, var de dog vildt forskellige, ikke mindst i henhold til deres vurderinger af genstanden. Vi vil udforske denne mangfoldighed ved at sammenligne kirkehistoriske vurderinger af en yderst fascinerede historisk person: kejseren Konstantin.

 

Litteraturhenvisninger uploades på Absalon inden semesterstart.

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 

Se studieordningen
En kombination af hjemmearbejde, fælles gennemgang af tekster, korte forelæsninger, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige hjemmeopgaver (med individuel og kollektiv feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her