TTEAKHVBAU Aflyst AFLYST! Valgfag: Kirke- og teologihistorie: "Musik og teologi"

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

The History of Church History

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAKHVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFKH1U 

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Kursusindhold

Kurset giver en historisk indføring i brugen og den teologiske fortolkning af musik i kristendomshistorien. Hovedvægten ligger på tilblivelsen og udviklingen af den musikalske kultur i luthersk kristendom i det tidlig-moderne (16. – 18. årh.) I kurset vil eksempler på musik-teologiske positioner blive gennemgået fra reformationen til pietismen (fx Luther (1483-1546, Melanchthon (1497-1560), Johann Arndt (1555-1621), Christopher Frick (1577-1640), Heinrich Müller (1631-1675), Freylinghausen (1670-1739), ligesom konflikter mellem divergerende holdninger til musikken og dens brug i perioden vil blive belyst.  Herudover vil kurset give en introduktion til den religiøse musiks genrer i perioden: messen, koralen, kantaten, motetten, passionsoratoriet, og udvalgte værker vil blive gennemgået med henblik på at bestemme deres teologiske budskab (fx værker af Heinrich Schütz (1585-1672). Buxtehude (1637-1707), J.S. Bach (1685-1750).  Endelig vil de religiøse/teologiske kontekster (den religiøse praksis, liturgien) musikken er indgået i, blive taget op, og tekster relateret til dette emnefelt vil blive præsenteret (fx uddrag af Luther’s skrifter om gudstjenesten og teologisk brugslitteratur).

 

I kurset vil indgå sekundærlitteratur og kilder på engelsk og tysk, samt enkelte kilder på latin med oversættelse.

Foreløbig bibliografi

 

Joseph Herl, Worship Wars in Early Modern Lutheranism. Choir, Congreration, and Three Centuries of Conflict (Oxford, 2008).

 

Sven Rune Havsteen, Matthæuspassionen. (Det danske Bibelselskab, 2005).

 

Sven Rune Havsteen, ’Markusevangeliets lidelseshistorie i musikken,’ i: Gitte Buch-Hansen/Jesper Tang Nielsen (udg.), Bibelske konfigurationer i kunst og kultur. (København: Eksistensen Akademisk, 2022), 89-116.

 

Joyce L. Irwin, Neither Voice nor Heart Alone. German Lutheran Theology of Music In the Age of the Baroque (Eugene (Oregon, 1993).

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 

Se studieordningen
Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, fælles læsning af tekster, forelæsning, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige opgaver (herunder individuel og kollektiv feedback).
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her