TTEAKHBAVU Valgfag: Dogmatik/Kirke- og teologihistorie: Teologiske stridigheder i det nittende århundrede

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Theological Conflicts in the 19th Century

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAKHBAVU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAKVKH1U 

Kursusindhold

Gennem det nittende århundrede udspillede der sig i Danmark ligesom i resten af Europa en række kirkelige og teologiske stridigheder, der fik omfattende betydning for al eftertid. Både videnskabernes og åndslivets udvikling og de omkostningsfulde krige og store samfundsforandringer satte nye dagsordner – dagsordner som krævede svar fra teologerne, men som man langt fra kunne enes om, skulle det vise sig.

 

På kurset skal vi forsøge at udrede, hvad der teologisk og kirkeligt set var kernen i de omfattende debatter i århundredets forløb. Undervejs skal vi arbejde med aktører som J.P. Mynster, N.F.S. Grundtvig, H.N. Clausen, D.G. Monrad, S.A. Kierkegaard og H.L. Martersen. Desuden skal vi drøfte begreber som religionsfrihed, individ, fælleskab, efterfølgelse, kirke, skrift, tradition, gudstjeneste og liturgi og sammenligne med de diskussioner, der foregår i dag.

 

Kurset lægger op til både kirkehistoriske og systematisk teologiske refleksioner og diskussioner og kan tages som valgfag i såvel kirkehistorie som dogmatik.

Målbeskrivelser

Bacheloruddannelsen (jf. § 2.5)

 

Kandidatuddannelsen (jf. § 2.5)

 

Lektionsplan med litteraturliste lægges ud på Absalon inden semesterstart.

 

Se studieordningen
En kombination af hjemmearbejde, fælles gennemgang af tekster, korte forelæsninger, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige hjemmeopgaver (med individuel og kollektiv feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her