TTEAKAKKHU KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Den lutherske ligprædiken

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Church History: The Lutheran funeral sermon

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Kurset fokuserer på den lutherske forståelse af døden. Vi ser særligt nærmere på, hvordan denne forståelse omsættes til tekst og billede. Således står ligprædikenen som genre centralt i kurset: Disse tekster ”håndterer” døden på forskellig vis, ligesom de ofte også rummer et visuelt materiale. Vi læser prædikener og andre kilder, der behandler den lutherske forståelse af døden, som denne udvikles i perioden fra begyndelsen af det 16. århundrede indtil slutningen af det 17. århundrede og begyndelsen af det 18. århundrede. Ligeledes skal vi undersøge den senmiddelalderlige opfattelse af den dødes ”plads” i samfundet. Størstedelen af kursets kildemateriale er på dansk, men tekster på tysk og latin indgår også.

 

Foreløbig litteratur:

Cornelia Niekus Moore, Patterned Lives - The Lutheran Funeral Biography in Early Modern German (Wiesbaden: 2006).

Bridget Heal, A Magnificent Faith: Art and Identity in Lutheran Germany (Oxford: 2017).

Craig Koslofsky, The Reformation of the dead: death and ritual in early modern Germany, 1450-1700, (London: 2000)

Målbeskrivelser

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte kildetekster set inden for en overordnet kirkehistorisk kontekst med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4. og § 2.4.4).

 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen