TTEAKAKGTU KA Kernefag - Det Gamle Testamentes Eksegese: Apokalyptik, profeti og visdom

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Old Testament Exegesis: Apocalypticism, Prophecy, and Wisdom in the Old Testament

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

I GT har vi et begrænset antal fuldt udfoldede apokalyptiske visionsbeskrivelser; og apokalyptikken er ofte blevet set som et lidt isoleret ”hjørne” af det gammeltestamentlige univers. Der er dog mange forbindelser mellem disse tekster og fx dramatiske domsscener i den profetiske litteratur. Der kan også trækkes tråde mellem apokalyptiske tekster og visdomstekster i GT. På kurset skal vi arbejde på tværs af genrerne og se, hvordan tekster fra forskellige dele af GT taler med hinanden og kan belyse temaer som kosmologi, verdens opståen og undergang, dom og frelse, frygt og håb.

Målbeskrivelser

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte GT-tekster set inden for en overordnet gammeltestamentlig problemstilling med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4.2).

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Eksamensperiode

Vintereksamen