TTEAGTVBAU Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Apokalyptik og visionslitteratur

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Apocalypticism and visionary literature

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAGTVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAKVGT2U

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i forskningsprojektet AMRAM, der fokuserer på de ældste kendte tekster (blandt Dødehavsrullerne fra Qumran), med apokalyptiske motiver. I disse tekster møder vi et dualistisk verdensbillede, hvor virkeligheden og menneskene er skarpt opdelt i en lys og en mørk sfære. De beretter om en skjult viden der omhandler verdens indretning og særligt om fremtiden, som kun er tilgængelig via guddommelig åbenbaring i form af fx visioner og drømme. På kurset vil vi læse et udvalg af Qumran-tekster, tekster fra GT og fra de pseudepigrafiske skrifter. Vi skal undersøge hvordan disse tekster dels genbruger, dels transformerer ældre traditioner og motiver. Vi vil se på, hvordan den skjulte viden formidles til mennesker gennem visioner og åbenbaringer. Kurset vil give et indblik i den nyeste forskning i apokalyptik og Dødehavsrullerne og dens metoder.

Målbeskrivelser

Se BA-studieordningen § 2.5 og KA-studieordningen § 2.5)

Se studieordningen
Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, fælles læsning af tekster, forelæsning, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige opgaver (herunder individuel og kollektiv feedback).
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her