TTEAERVBAU Valgfag: Etik og Religionsfilosofi: Introduktion til Kierkegaards forfatterskab

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Introduction to Kierkegaard’s Authorship

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAERVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFER5U 

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere. 

Kursusindhold

Kierkegaard betegner sit forfatterskab som en "Totalitet" og forud­sætter fordringsfuldt, at hans læser forholder sig til forfatterskabet som én lang tekst med sin egen progression. Hensigten med kurset er dels at give et overblik over hovedlinjerne i denne ”Totalitet”, dels at foretage tekstnære læsninger af udvalgte skrifter for bl.a. at diskutere genre­problemet, pseudonymitetens betydning, direkte og indirekte meddelelse, læserens betyd­ning i og for teksten, spændingen mellem forfatterautoritet og tekstlig autonomi, men behandlet bliver selvsagt tillige nøglebegreber som angst, fortvivlelse, kærlighed og glæde. Overalt holdes der et vågent øje med skrifternes metaforer, allegorier og andet figurativt materiel, der indgår i det kompleks af manipulation og bedrag, som ifølge Kierkegaard er indskrevet i forfatterskabets teologiske strategi. Resolut, men afdæmpet tager kurset således afsked med den egentlighedens jargon og eksi­stensteologiske patos, der i generationer har præget udlægningen af Kierkegaards værk. Kurset er tværfagligt og henvender sig dermed til flere faggrupper, der erfaringsmæssigt supplerer hinanden fortrinligt. Nye læsere kan begynde her.

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor - se bachelorstudieordningen
Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen
Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning
Studerende under Åbent Universitet - se den relevante studieordning
Link til studieordningerne – klik her