TTEAERVBAU Valgfag: Etik og Religionsfilosofi: Charles Taylors sekulariseringsteori

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Charles Taylor´s Theory of Secularization

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAERVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAVFER5U

Kursusindhold

En gængs teori om, hvordan den moderne tidsalder i vores del af verden kan kaldes en sekulær (irreligiøs) epoke, går ud på, at det skyldes fremkomsten af den moderne naturvidenskab og dens enorme succes. Jo mere videnskaben og oplysning dominerer, jo mindre plads bliver der til en religiøs livstydning. Denne teori anser Taylor ikke blot for at være for simpel, men også for at være forkert. Vores epoke er ikke karakteriseret ved, at religionen er forsvundet, men ved at det i dag i modsætning til for 500 år siden er muligt at tilslutte sig en irreligiøs livsanskuelse. Det var næsten umuligt for 500 år siden, men er i dag ikke blot muligt, det er en nærliggende mulighed. Det betyder ikke, at en religiøs livstydning er umulig i dag, men blot, at den i dag eksisterer på andre vilkår end tidligere. Taylor fremlægger i bogen A Secular Age en både bred og detaljeret forklaring på denne udvikling.

 

Kurset består i en gennemgang af Taylors værk med hjælp fra sekundærlitteratur.

 

Undervisningen vil foregå med inddragelse af skriftlige opgaver fra de studerende.

Litteratur:

Taylor, C.: A Secular Age Cambridge 2007.

Smith, J.K.A.: How (Not) to be Secular Cambridge 2014.

Pedersen, K.E.: Tro på Gud – Om kristendom i en sekulær verden, Kbh. 2019.

 

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor se bachelorstudieordningen
Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen
Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning
Studerende under Åbent Universitet - se den relevante studieordning
Link til studieordningerne – klik her
 
For Åbent Universitet, Merit- og tilvalgsstuderende - husk at oplyse, hvis du skal tage kurset på KA-niveau.