TTEAER1BAU BA-2. semester: Etik og Religionsfilosofi 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Ethics and Philosophy of Religion 1

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Etik og Religionsfilosofi, som omfatter to dele fordelt på to semestres undervisning, giver en introduktion til etiske og religionsfilosofiske grundproblemer og til fagets arbejdsformer.

 

Etikken har som opgave at eftertænke nutidens moralske handlingsorientering og praksis i såvel teologisk som filosofisk perspektiv. Denne eftertænkning omfatter både principiel etik, der omhandler etikkens grundlag og grænser, og konkrete etiske problemer i forbindelse med f.eks. politik, økonomi, økologi og bioteknologi.

 

Religionsfilosofien har som opgave at eftertænke den virkelighedstolkning, som kommer til udtryk i kristendommen og mere generelt i religionerne. Centrale temaer er religionsbegrebet, gudsbegrebet, forholdet mellem tro og viden, det ondes problem samt spørgsmålet om religionens gyldighed og sandhed.

 

I kursets første semester, Etik og religionsfilosofi 1, lægges hovedvægten på spørgsmålet om tro og viden med udgangspunkt i en længere tekst af Søren Kierkegaard: Philosophiske Smuler (1844), som kan tilgås online på sks.dk. Spørgsmålet om tro og viden tages desuden op ud fra kortere tekster af Anselm af Canterbury, Thomas Aquinas, Descartes, Hume og Kant, som er tilgængelige i et elektronisk kompendium.

 

Etik og religionsfilosofi 1 afsluttes med en porteføljeeksamen.

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

  • Fortrolighed med fagets bærende terminologi og grundproblemer.
  • Evne til fortolkning af klassiske og moderne etiske og religionsfilosofiske tekster.
  • Evne til at sammenligne og vurdere forskellige etiske og religionsfilosofiske positioner samt diskussion af deres relevans og konsekvenser for teologien, den enkelte og samfundet.
  • Evne til fremstilling af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger.
Almen filosofi er en forudsætning for at kunne følge dette kursus
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 42
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen