TTEADOVBAU Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Klimakrise, kristendom og etik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Climate Crisis, Christianity, and Ethics

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEADOVBAU

Kandidat- og fleksibel masterstuderende tilmeldes: TTEAVFDO6U

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Kursusindhold

Hvor er teologien henne i forhold til klimaspørgsmålet? Hvordan kan man leve meningsfuldt i en antropocæn tidsalder? Hvilke visioner har vi og andre for det gode liv i lys af klimakrisen? Og hvad kan og må teologien lære af andre, og hvad kan teologien selv byde ind med?

 

Vi begynder med en historisk baggrund for de økologiske kriser såsom forurening, reduktion af biodiversitet og global opvarmning. Hvornår opdagede vi kriserne, og hvordan har de været diskuteret siden 1960’erne?

Derefter læser vi os ind på nyere økoteologisk tænkning, begyndende med skabelsesteologen Ole Jensen, procesteologen John B. Cobb og økofeministen Sallie McFague, og videre ind i det 21. århundredes teologi.

Endelig vil vi se på vigtige økologiske stemmer uden for teologien, som har været dagsordenssættende. Vi vil læse Bruno Latour og Hartmut Rosa, men også inddrage stemmer fra såkaldt ’dark ecology’ som Timothy Morton.

 

Kurset er åbent for teologistuderende, studerende fra andre fagområder og for efteruddannelse. Timerne lægges derfor som 10 x 3 timer, mandage kl. 15-18, begyndende d. 9. september.

Kurset vil bestå i oversigtsforelæsninger, tekstlæsninger og kollokvier, dvs. intense og strukturerede samtaler og diskussioner byggende på korte oplæg fra studerende og fra de to undervisere, en teolog og en sociolog.

 

Det fælles pensum vil bestå af ca. 600-800 siders litteratur. Herudover skal den studerende efter aftale med underviserne selv vælge litteratur til opgaveskrivningen, så pensum tilsammen bliver på 1200-1500 sider.

 

En opgave på BA-niveau er på 15-20 sider (bedømmelse: bestået/ikke bestået), en opgave på KA-niveau 25-30 sider (bedømmelse med karakter). I begge tilfælde kan man vælge eksamensformer med flere små opgaver under forudsætning af mindst 75% nærvær. Der henvises her til Studieordningerne for hhv. BA- og KU-uddannelsen.

 

De fleste tekster lægges ud på Absalon før kursets begyndelse, som alle tilmeldte har adgang til. Herudover skal den studerende før kurset anskaffe sig

Ole Jensen, I vækstens vold, 2024 samt

Sallie McFague, Hengivelsens teologi. Kenosis, klimakrise og menneskets forbundethed med naturen, Boedal 2024.

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 

Se studieordningen for hhv. BA-valgfag eller KA-valgfag i Studieordningen. Fagmålene afhænger af, hvor du er på studiet.

Studerende under Åbent Universitet vælger selv niveau.

 

Se studieordningen
Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her