TTEADO1BAU BA-3. semester: Dogmatik med Økumenisk Teologi 1

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Dogmatics and Ecumenical Theology 1

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Dogmatikken behandler den kristne lære og livsforståelse i et historisk og systematisk perspektiv. Til faget hører den økumeniske teologi, der omhandler forholdet mellem de kristne kirkeretninger, og religionernes teologi, der drøfter forholdet mellem kristendommen og de andre religioner.

 

DO 1 indfører i dogmatikkens grundproblemer, begreber og arbejdsformer i forbindelse med en læsning af en sammenhængende fremstilling af dogmatikken og af udvalgte nyere og ældre teologiske tekster.

 

Forberedelse:

Undervisningen forløber over 1 semester á 3 ugentlige timer og tilrettelægges som holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter 6 ugentlige timers selvstændig forberedelse samt den studerendes aktive deltagelse i form af dialoger, oplæg samt engagement ved gruppearbejde og evaluering.

 

Pensum:

Pensum til Dogmatik 1 er på ca. 500 sider, omfattende en sammenhængende fremstilling af dogmatikken af ca. 200 siders omfang, samt ældre og nyere dogmatiske tekster af ca. 300 siders omfang, som hovedregel læst på originalsproget

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • viden om og forståelse af sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition op til i dag, 
 • omfattende viden om centrale teksters oprindelse, brug og senere fortolkninger, 
 • færdighed i anvendelsen af fagets terminologi, 
 • færdighed i udfoldelse af fagets overordnede problemstillinger, 
 • færdighed i loyal fremstilling, sammenligning og vurdering af dogmatiske tekster og positioner samt færdighed til at diskutere deres relevans i en nutidig kontekst,

 

Med sigte på disse kvalifikationer gennemgår undervisningen dogmatikkens grundproblemer med fokus på terminologi, historisk kontekst og aktuel relevans.

Der lægges vægt på forståelse af grundproblemernes indre sammenhæng og ydre foranderlighed med fokus på forbindelseslinjer og indbyrdes forskelle mellem oldkirkelige, reformatoriske og moderne grundpositioner. 

Gennem oplæg, samtale og diskussion øves evnen til selvstændig fremstilling af dogmatiske problemstillinger.

Følgende bøger indkøbes før kurset:

Christian Danz, Indføring i den evangeliske Dogmatik, Eksistensen 2020

Teologiske Tekster, Aarhus Universitetsforlag 1989/1994/2016

Andet materiale indlægges på Absalon

 

 

Latin 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Eksamensforberedelse
 • 12
 • Eksamen
 • 48
 • I alt
 • 210
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave af 48 timers varighed. Opgaven skal have et omfang af 12.000 - 14.400 tegn
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Eksamensperiode

Vintereksamen