TTEADO018U Valgfag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Liv og død i Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Dogmatics with Ecumenical Theology: Liv og død i Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter

Uddannelse

Teologi

 

Kurset er planlagt med henblik på fysisk fremmøde, men kan desuden tilgås som livestreaming af tilmeldte deltagere.

Kursusindhold

Den Danske Folkekirkes bekendelsesskrifter er en mangfoldig gruppe af tekster. De har en lang historie og rigt indhold. På dette kursus skal vi undersøge de fem bekendelsesskrifter både enkeltvis og samlet som Den Danske Folkekirkes bekendelsesgrundlag og se på deres forskellige og fælles opfattelser af livet, døden og forholdet mellem de to. Vi skal nærstudere hvert enkelt skrift med særligt fokus på dets forskellige funktioner, dets relevans og aktuelle betydning og herunder afdække de stadig kontroversielle diskussioner om lidelse, død og sorg, menneskesyn og liv, som skrifterne lægger op til. Det skal vi gøre fra et udpræget nutidigt perspektiv med blik for skrifternes syn på liv og død i forhold til andre teologiske traditioner, andre videnskaber og andre tilgange til liv og død i samfundet. Tilgangen er problem- og formidlingsorienteret og arbejdsformen veksler mellem forelæsninger med en række forskellige forelæsere, samtaler og øvelser. Som noget nyt kan tilmeldte studerende tilvælge udvidet individuel vejledning eller sparring om egen teologiske forståelse og egen eventuelle pastorale praksis.

Målbeskrivelser

BA

• grundlæggende viden om et udvalgt emne,

• færdigheder i kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til det valgte emne,

• færdigheder i klar og sammenhængende mundtlig og skriftlig formidling af den opnåede indsigt,

• kompetencer til at identificere og strukturere egne læringsbehov inden for et udvalgt emne.

 

KA

• avanceret og specialiseret viden om udvalgte emner,

• færdigheder i selvstændig, kritisk analyse og diskussion af de spørgsmål, der relaterer sig til de

valgte emner,

• færdigheder i at udvælge og anvende relevant litteratur og til både enkel og problembevidst

formidling af et fagligt indhold samt til at diskutere dette indhold i en aktuel samfundsmæssig

kontekst,

• kompetencer til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Se studieordningen
Holdundervisning med selvstændig forberedelse og aktiv deltagelse.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her