TTEADO017U  Valgfag: Liv og død: Teologiske refleksioner over tro og eksistens på grænsen (kompakt august 2019)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Life and Death: Theological reflections on faith and existence on the border

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

”Midt i livet er vi omgivet af døden” sang man i Middelalderen – ”Media vita in morte sumus”. Vi er ikke i dag og i vores del af verden som dengang truet af sult, krig og pest, og vi kan nemt leve livet uden at ofre megen opmærksomhed på dets grænser – eller ligefrem, som Løgstrup har udtrykt det, vi ”tænker, føler og arbejder, som om vi ikke skulle dø” – og det er der en god grund til. For det ville være svært at holde livet ud og få hverdagen til at fungere, hvis man konstant skulle tænke på døden. Men man bliver også mindet om denne grænse. Uerstattelige tab og psykisk lidelse truer livet og gør det svært at finde mening i det, men også stress, udbrændthed og sygdom kan opleves som en hindring for livet. Her er vi – lige som i middelaldersalmen – ”omgivet af døden”. Livets grænser giver livet et særligt perspektiv, men ikke nogen opskrift på, hvordan man håndterer meningsløsheden. Dette skal vi sammen reflektere over i dette kursus med afsæt i teologiske og filosofiske tekster samt digtning.

 

Kurset tager udgangspunkt i teologiske og filosofiske klassikere. Vi skal læse Martin Luthers Sermon von der Bereitung zum Sterben, Dietrich Bonhoeffers fængselsbreve (Brautbriefe Zelle 92 og Widerstand und Ergebung), Eberhard Jüngels bog Tod samt tekster af Søren Kierkegaard og Karl Barth.

Filosofisk vil hovedvægten ligge på Kierkegaard, med udblik til Walter Benjamin, Hannah Arendt, Martin Heidegger. Skønlitteraturen kommer til at bestå af passager fra Fjodor M. Dostojevskij, Jón Kalman Stefánsson og Karl Ove Knausgård. Desuden vil vi inddrage poesi med læsninger af Søren Ulrik Thomsens digtsamling Rystet Spejl og Laus Strandby Nielsens Når det er mørkt, bliver det lyst. Endelig vil temaet blive perspektiveret gennem praktisk-teologiske refleksioner over sjælesorg, begravelsessamtaler og erindringen af de døde.

 

Se studieordningen
Holdundervisning
Skriftlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 120
 • I alt
 • 420