TTEABIKBAU BA-1. semester: Bibelkundskab

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Introduction to the Bible

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Der gives en oversigt over Bibelens tekstunivers gennem en indføring i centrale dele af Det Gamle Testamente samt i alle de nytestamentlige skrifter.

 

Læringsmål:

I løbet af kurset forventes den studerende at have erhvervet:

 • viden om skrifternes indhold, deres genrer samt deres litterære og historiske kontekst,
 • viden om skriftgruppernes særlige karakteristika (genre) og deres indbyrdes forskelle,
 • færdigheder i at orientere sig i Bibelen,
 • færdigheder i på et indledende niveau at sætte teksten i sammenhæng med historiske problemstillinger,
 • bevidsthed om fortolkningens historiske betingethed,
 • kompetencer til selvstændigt at inddrage denne viden og disse færdigheder i fagligt og tværfagligt arbejde i studiets videre forløb. 

 

Forberedelse:

Undervisningen består af to dobbeltlektioner om ugen. Forud for hver tekstgennemgang lægges der en vejledning ud på Absalon, som kan fungere som støtte og guide til arbejdet med bibelteksterne. Eksamen består i en multiple-choice test. Som forberedelse til denne vil der indgå tests i undervisningen.

Pensum:

 • Bibelen i den autoriserede oversættelse (1992)

 

Supplerende læsning:

 • Geert Hallbäck og Hans Jørgen Lundager. 2003. Gads Bibelleksikon. København: Forlaget GAD
 • Lisbet Kjær Müller og Mogens Müller. 2016. En bog om Bibelen. Den historiske bibel – Bibelens historie. Frederiksberg: Forlaget Eksistensen.

 

 

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 210
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Prøven er en skriftlig stedprøve af en times varighed med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Eksamensperiode

Vintereksamen