TTEABABAPU BA-8. semester: BA-projektseminar

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

BA Thesis

Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Du skal skrive bachelorprojekt i dit sidste semester og i tilknytning til, at du er tilmeldt bachelorprojektseminaret.

 

Bachelorprojektseminaret henvender sig til studerende, der skal skrive bachelorprojekt i dette semester. Uanset hvilket fag, man ønsker at skrive BA-projekt inden for, følger man seminaret. De ved seminariet medvirkende lærere fungerer som bachelorprojektvejledere i dette semester.

 

Henvendelse vedr. vejledning skal ske til disse lærere. Ved seminaret ydes der vejledning om informationssøgning, biblioteksbrug, sammensætning af pensum og udarbejdelse af afhandling.

 

Målbeskrivelser

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • Viden om et afgrænset teologisk emne inden for et eller flere obligatoriske fag.
 • Færdighed i søgning, udvælgelse og benyttelse af relevant information og litteratur
 • Færdighed i anvendelse af teologiens arbejdsredskaber og fortolkningsmetoder.
 • Færdighed i skriftlig fremstilling på akademisk niveau
 • færdighed i formidling af et fagligt emne til ikke-specialister
 • Evne til gennemførelse af et projekt på begrænset tid.

 

Se studieordningen
Holdundervisning og individuel vejledning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Eksamen
 • 378
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vinter- og sommereksamen