TTBAPRLA3U BA- 4. semester: Latin 2 - Hold E, F, G (Årg. 2019)

Årgang 2020/2021
Uddannelse

Teologi


Studerende med studiestart i 2019 tilmeldes dette kursus.

Studerende med studiestart i 2020 tilmeldes "TTBAPRLA2U BA-2. semester: Latin 2 - Hold A, B, C, D (Årg. 2020)"

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at gøre den studerende i stand til på egen hånd at læse både lette og svære tekster forfattede på latin.

 

Undervisningen vil bestå af læsning af latinske tekster med stigende sværhedsgrad. Teskterne vil primært være at teologisk relevans og dække alle teologiens fagområder. Undervisningen forudsætter aktiv deltagelse fra de studerende.

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 124
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig prøve, 30 min. 60 min. forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen