TTBAPRLA2U BA-2. semester: Latin 2

Årgang 2024/2025
Uddannelse

Teologi

Kursusindhold

Undervisningen sigter mod at gøre den studerende i stand til på egen hånd at læse både lette og svære tekster forfattede på latin.

 

Undervisningen vil bestå af læsning af latinske tekster med stigende sværhedsgrad. Teskterne vil primært være at teologisk relevans og dække alle teologiens fagområder. Undervisningen forudsætter aktiv deltagelse fra de studerende.

Se studieordningen
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 124
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve, 30 min. 60 min. forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen