TISKSKK04U IRIS: Sameksistens, konflikt og konfliktløsning

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Coexistence, Conflict and Conflict Resolution

Uddannelse

Interreligiøse islamstudier

Kursusindhold

Kurset omfatter studiet af udvalgte emner og problemstillinger inden for sameksistens, konflikt og konfliktløsning med særligt fokus på interreligiøse relationer mellem muslimer, kristne og jøder. Spørgsmål om identitet og traume vil også blive inddraget.

 

De valgte emner og temaer sættes ind i deres historiske, teologiske og social-psykologiske sammenhæng og belyses gennem inddragelse af den relevante forskningsdiskussion.

 

Eksempler på emner, der vil blive taget op, er: blasfemisager i fortid og nutid; rituel omskærelse; Israel-Palæstina konflikten, herunder Holocaust og Nakba; Clash of Civilization teori; religionsdialog og -trialog; 11. september og islamisk terrorisme; tashabbuh og al-wala wa al-bara

 

Eksempler på temaer, der vil blive taget op, er: teorier om voldelig konflikt, herunder religiøs voldelig konflikt; identitetsteorier; gastronomi og det alimentære.

Kursuslitteratur omfatter ved siden af primærlitteraturen et udvalg af sekundærlitteratur bestående af videnskabelige artikler, encyklopædiopslag, kapitler fra videnskabelige antologier og monografier og lignende. Litteraturen vil forefindes som tekstfiler på Absalon-platformen, KB eller som links.

Bestået BA
For yderligere se studieordningen
Undervisningen vil primært bestå af forelæsninger, kollektive læsninger og drøftelser af primærtekster. Audiovisuelt materiale, gæsteforelæsninger, ekskursioner m.m. vil også indgå. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen, inkl. udarbejdelse af emner, øvelser, mundtlige fremlæggelser og gruppearbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her