TISKIFH01U IRIS: Islamforskningens historie, teori og metode

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

The History, Theory, and Method of Islamic Studies

Uddannelse

Interreligiøse islamstudier

Kursusindhold

Faget introducerer til islamforskningens historie, teorier og metoder fra før-moderne, tidligmoderne og senmoderne tid. Dette indbefatter såvel muslimske som jødiske og kristne kilder til islam. Der fokuseres på europæiske og vestlige kilder der inddrager systematisk refleksion over studiet af og mødet med islam og muslimer.

I tillæg til den forskningshistoriske komponent indgår studiet af islamforskningens teorier og metoder. 

Tekster læses i oversættelse på dansk eller engelsk.

Kursuslitteratur omfatter ved siden af primærlitteratur et udvalg af sekundærlitteratur bestående af monografier, videnskabelige artikler, encyklopædiopslag, kapitler fra videnskabelige antologier og monografier og lignende. Litteraturen vil forefindes som tekstfiler på Absalon-platformen, KB, som master på bibliotekshylden eller som links.

 

Den studerende bedes anskaffe tre grundbøger:

 • Rodinson, Maxine. Europe and the Mystique of Islam (London: I.B. Tauris, 2009)
 • Irwin, Robert. For lust of knowing: the orientalists and their enemies (London: Penguin, 2007). Findes også på dansk men er udsolgt af forlaget Af begær efter viden (Kbh.: Vandkunsten, 2007)
 • Bennett, Clinton. Studying Islam: The Critical Issues (London: Continuum, 2010)
Bestået BA
For yderligere se studieordningen
Undervisningen vil primært bestå af forelæsninger, kollektive læsninger og drøftelser af primærtekster. Audiovisuelt materiale, gæsteforelæsninger, ekskursioner m.m. vil også indgå. De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen, inkl. øvelser, mundtlige fremlæggelser og gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen

Bachelor- og studerende under Åbent Universitet – se bachelorstudieordningen

Kandidat- og masterstuderende – se kandidatstudieordningen

Merit- og tilvalgsstuderende – se den relevante studieordning

 

Link til studieordningerne – klik her