TISKFS015U Projektorienteret forløb eller praktik (15 eller 30 ECTS)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Field practice & Internship (15 or 30 ECTS)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Interreligiøse Islamstudier:

Feltstudium eller projektorienteret; 15 ECTS eller 30 ECTS

Kursusindhold

Et projektorienteret forløb eller et feltstudium er en praktik eller et feltophold, hvor du selv skaber kontakten til en arbejdsplads eller et sted og aftaler, hvordan opholdet skal forløbe. Inden du arrangerer dit forløb, skal du:

 • orientere dig om regler og rammer for forløbet på Studieinformation  Emne - KUnet
 • tilmelde dig projektorienteret forløb eller feltarbejde i Selvbetjeningen i undervisningstilmeldingsperioden
 • få din aftale for projektorienteret forløb eller arbejdsplan for feltarbejde godkendt hos din vejleder
   

Et projektorienteret forløb i Danmark eller udlandet kan fx finde sted i:

 • større og mindre virksomheder

 

 • organisationer og NGO'er

 

 • ambassader, EU-parlamentet og handelskontorer

 

 • som en del af en forskningsgruppe på et universitet

 

15 ECTS: Projektorienteret forløb/feltstudium skal vare mellem 7 og 14 uger efter aftale med praktikvejleder på fakultetet. Praktikvejlederen godkender arbejdsaftalen med praktikstedet.

 

30 ECTS: Projektorienteret forløb/feltstudium skal vare mellem 18 og 24 uger efter aftale med praktikvejleder på fakultetet. Praktikvejlederen godkender arbejdsaftalen med praktikstedet.

Se studieordning
Praktik & projektforløb
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 123
 • I alt
 • 123
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
15 ECTS: Projektorienteret forløb/feltstudium skal vare mellem 7 og 14 uger efter aftale med praktikvejleder på fakultetet. Praktikvejlederen godkender arbejdsaftalen med praktikstedet.

30 ECTS: Projektorienteret forløb/feltstudium skal vare mellem 18 og 24 uger efter aftale med praktikvejleder på fakultetet. Praktikvejlederen godkender arbejdsaftalen med praktikstedet.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur