TEMP003081 ÅU DAV; Projekt

Årgang 2023/2024
Uddannelse

Dansk som andetsprog, DAV-uddannelsen (2022-ordningen)

Kursusindhold

Projekt

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning; som i dette tilfælde er:
 

Åbent Universitet:

Underviser i dansk som andetsprog for voksne, 2022-ordningen

Studieordningerne findes her.

Individuelt studium under vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
12 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave med fri mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave med fri mundtlig prøve